Keskustanaisten Tarvon osaston syyskokous

01.11.2018 kello 18:00, Nordenskiöldinkatu 12

Keskustanaisten Tarvon yhdistys ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pi­de­tään 1.11.2018 klo 18:00 al­ka­en Kelassa osoit­tees­sa Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Hel­sin­ki. Ter­ve­tu­loa!