Lauttasaaren Keskustaseuran vuosikokous

05.11.2019 kello 17:15, Laut­ta­saa­ren se­ni­o­ri­ta­lol­la, os. Poh­jois­kaa­ri 1–3.

Laut­ta­saa­ren Kes­kus­ta­seu­ra ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous ti 5.11. klo 17.15 Laut­ta­saa­ren se­ni­o­ri­ta­lol­la, os. Poh­jois­kaa­ri 1–3. Alus­ta­ji­na se­ni­o­ri­ta­lon tj Sai­ja To­ro­pai­nen ja VM:stä ve­ro­po­liit­ti­nen eri­tyi­sa­vus­ta­ja Ann-Mari Ke­mell.