Keskustanaisten Helsingin piirin syyskokous

04.11.2019 kello 18:00, Nä­kö­vam­mais­ten Liit­to ry:n Ii­ris-Kes­kuk­ses­sa, Mar­ja­nie­men­tie 74, Itä­kes­kus

Kes­kus­ta­nais­ten Hel­sin­gin pii­ri ry. Sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous ma 4.11.2019 klo 18 Nä­kö­vam­mais­ten Liit­to ry:n Ii­ris-Kes­kuk­ses­sa, Mar­ja­nie­men­tie 74, Itä­kes­kus. Ko­kouk­sen aluk­si Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton so­si­aa­li­tur­va­pääl­lik­kö Lau­ra Tolk­ki­nen ker­too tuo­rei­ta tut­ki­mus­tu­lok­sia nä­kö­vam­mais­ten ikään­ty­nei­den nais­ten elä­män­laa­dus­ta Suo­mes­sa. Joh­to­kun­ta ko­koon­tuu klo 17.30 sa­mas­sa pai­kas­sa.