Huopalahden Keskustaseuran syyskokous

11.11.2019 kello 18:00, Etelä-Haagan kirjaston kokoushuone, osoite Isonnevantie 16

Huo­pa­lah­den Kes­kus­ta­seu­ra ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous ma 11.11. klo 18 Ete­lä-Haa­gan kir­jas­ton ko­kous­huo­nees­sa, os. Ison­ne­van­tie 16. Esil­lä myös uu­sien sään­tö­jen käyt­töö­not­to ja ni­men­muu­tos.