Teesit Helsingin puolesta

Lapsiperheiden asema turvattava

Ikäihmisille taattava mahdollisuus asua kotona

Yrittäjyys kunniaan

Palvelut tuotettava paremmalla kustannus-laatu -suhteella - parempaa vastinetta veroeuroille

Kaikilla oikeus virikkeelliseen ja puhtaaseen ympäristöön - puistoista ja viheralueista huolehdittava

Itämeren puhtaus on Helsingin tulevaisuutta

H
elsinkiläisten turvallisuudesta huolehdittava

Kaavoitus nopeammaksi ja asumistaso korkeammaksi - asumiskustannukset kohtuullisiksi

Vuosaaren satamaa ja lähialuetta kehitettäessä on arvostettava luontoa ja ympäristöä

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyötä on tiivistettävä

Joukkoliikenteen kehittämisen painopiste raideliikenteeseen

Terveydenhoitoa ilman jonotusta

Kulttuurin monipuolisuudelle sijansa

Kouluopetuksen olosuhteet toimiviksi