Helsingin Keskustan ohjelman tiivistelmä

HELSINGIN KESKUSTAN OHJELMAN TIIVISTELMÄ

Haluamme rakentaa Helsingistä yhteisvastuun, yrittäjyyden ja toiminnallisen ympäristön kaupungin. Keskustalaisessa visiossa Helsinki on osaamisen, luovuuden ja aktiivisuuden varassa kehittyvä turvallinen ja eloisa pääkaupunki, jossa kaupunkilaisten arkiympäristöä ei ole unohdettu. Asukkaita kuullaan kaikessa päätöksenteossa.

Yhteisöllisyys on vastuuta toisista
Turvallinen ja hyvinvoiva Helsinki syntyy yhteisöllisyydestä. Vastuu toisistamme ja kotikaupungistamme on kaikkien yhteinen: yksittäisten kaupunkilaisten, lähiyhteisöjen ja kaupungin päättäjien. Yhteisöllisessä Helsingissä palvelut ovat tasapuolisesti kaikkien saatavilla ja vaikeassa elämäntilanteessa olevista pidetään huolta.

Julkinen ja yksityinen ovat kumppaneita
Helsinkiläisille tärkeintä ovat palvelujen laatu ja saatavuus. Vastuu peruspalvelujen järjestämisestä on aina kaupungilla, mutta sen lisäksi palveluja voivat tuottaa myös yritykset, järjestöt tai naapurikunnat. Laadukkaat palvelut vaativat hyviä tekijöitä. Siksi Helsingin on pidettävä huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista.

Helsinkiläinen osaa valita
Kaupungin pitää luoda asukkailleen mahdollisuudet aitojen valintojen tekemiseen arkipäivässään. Helsinkiläinen tietää itse parhaiten, kuinka hän haluaa asua, hoitaa lapsensa tai liikkua kaupungissa.

Yhteistyö yli rajojen on kaikkien etu
Asukkaiden arjessa kaupunkien rajat eivät saa olla palvelujen saannin esteenä. Raja-aitojen poistaminen pääkaupunkiseudulla antaisi eväitä myös palvelujen entistä tehokkaammalle ja edullisemmalle tuottamiselle.

Peruskoulu luo pohjan tasa-arvolle
Peruskouluun pitää panostaa. Laadukas opetus ja turvallinen koulu luovat tasa-arvoa, estävät syrjäytymistä ja auttavat menestymään elämässä. Erityisryhmien opetukseen on lisättävä resursseja. Koulussa ei saa jättää ketään yksin. Koulukiusaamiseen on puututtava välittömästi.

Yrittäjyys luo hyvinvointia
Helsinki tarvitsee yrittäjiä. Yrittäjyys luo työpaikkoja ja hyvinvointia. Työn tekemisen ja yrittäjyyden edestä on raivattava byrokraattiset esteet. Etenkin nuoria ja maahanmuuttajia on kannustettava yrittäjyyteen.

Asumiseen ei ole yhtä muottia
Helsinkiläiset tarvitsevat omiin elämäntilanteisiinsa sopivia asumisvaihtoehtoja. Toiset haluavat asua kerrostaloissa ja toiset pientaloissa. Tarjontaa pitää olla niin kohtuuhintaisista vuokra-kämpistä kuin omistusasunnoistakin ja asumismuodoista siltä väliltä.

Joukkoliikenteestä on tehtävä muoti-ilmiö
Joukkoliikenne on tehtävä houkuttelevaksi. On panostettava palvelutasoon, siisteyteen, turvallisuuteen, työsuhdematkalipun kehittämiseen, liityntäpysäköintiin ja lippujen hintojen kohtuullisuuteen.

Hiilikausi on siirrettävä historiaan
Helsingin on kannettava oma vastuunsa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Helsingin on vähennettävä merkittävästi erityisesti kivihiilen käyttöä. On siirryttävä uusiutuvan energian käyttöön sähkön ja lämmön tuotannossa.

Itämeri tarvitsee ystäviä
Kotimeremme Itämeri kaipaa yhteisiä pelastustalkoita. Niihin pitää kutsua niin yksittäiset kansalaiset kuin yhteistyössä myös Itämeren ympäristön kunnat ja valtiot.