Metropolihallintoa on vietävä eteenpäin keskittymällä olennaiseen

27.03.2013

Helsingin Keskusta:
Metropolihallintoa on vietävä eteenpäin keskittymällä olennaiseen

Helsingin Keskustan mielestä metropolialuetta tulee kehittää Keskustan periaatelinjan pohjalta. Se tarkoittaa selkeää kaksitasoista hallintomallia, jossa maakunnat hoitavat vaativia palveluita ja kotikunnat vastaavat lähipalveluista. 

Metropolihallinto voidaan luoda kehittämällä Uudenmaan liiton roolia ja tehtäviä. Metropolihallinto voidaan muodostaa liitolle suorilla vaaleilla valittavalla seutuvaltuustolla, joka vastaa vahvasta metropolihallinnosta.

Metropolihallintoa pohtineiden selvityshenkilöiden raportissa on tuotu perustellusti esille vahvan metropolihallinnon tarve. Helsingin seutu on kasvanut yhtenäiseksi seuturakenteeksi, jossa asukkaat eivät tunnista kuntarajoja. Erillisten kuntien hallinto ei kykene ratkaisemaan kuntarajat ylittävän elämän käytännön asioita.

Selvitysmiesten tehtäväksi asetettiin tutkia noin 14 kunnan alueen tulevaisuutta. Tehtävänasettelu ei sisältänyt sen pohtimista, mitä tapahtuu selvitysalueen ulkopuolelle jääville Uudenmaan reunakunnille. Metropolihallinnon kehittämisessä tätä kysymystä ei voi sivuuttaa.

Haasteena Uudellamaalla on kolme liian suurta keskuskuntaa ja niissä vallitseva demokratiavaje. Siksi kehityksen tulee kulkea kohti suurten kaupunkien kaupunginosista tai suuralueista muodostuvia lähikuntia omine valtuustoineen. Tarvetta kuntien pakkoliitoksiin ei ole.

Metropolihallintoa ei synnytetä puoluepoliittisilla tavoitteilla ja pakkoaikatauluilla yön yli. Metropolihallinto ei myöskään voi olla jyrkkä ota-tai-jätä -asetelma, jota vetää vain yksi ministeri tai hallitus. Hallintoa ja metropolilakia tarvitaan valmistelemaan parlamentaarinen työryhmä, jonka toimikausi ei poukkoile hallitusten syntyessä ja kaatuessa.

Helsingin Keskustan mielestä tärkeä kysymys on myös, miten metropolialueen hallinnon kehittämisessä edetään. Ei riitä, että määritellään vain tavoite. Jopa olennaisempaa on, miten tavoitetta kohden edetään.

Lisätiedot:
Antero Alku, puhelin 0400 446 841
Markus Kinnunen, puhelin 040 754 7391