Ville-Veikko Rantamaula: Vappu on työnjuhla, mutta millainen on tämän päivän työ?

01.05.2016

Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja Ville-Veikko Rantamaula Keskustan Vihreässä Vapussa 1.5.2016 Kyöti Kallion patsaalla


Vappu on työnjuhla, mutta millainen on tämän päivän työ?

Keskustelut työmarkkinoilla ovat viime päivinä menneet monilta osin valitettavaan suuntaan. Osasta julkisuuteen tulleista mielipiteistä on voinut saada käsityksen, että työnantajan pahin vihollinen on työntekijä. Työnantajan pahin vihollinen ei voi olla työntekijä eikä työntekijän työnantaja. Keskustelu kuvastaa Suomen kroonista ongelmaa työelämässä. Meiltä puuttuu aito yhteistoiminta ja ennen kaikkea luottamus työnantajien ja työntekijöiden välillä. Tuntuu käsittämättömältä, että tällaisena aikana, jolloin tarvittaisiin yhteistyötä, osapuolet menevät poteroihin. Aidon yhteistoiminnan kautta työntekijät ja työnantajat pystyisivät luomaa yhteisen näkemyksen yrityksen tulevaisuudesta ja tekemään päätökset yhdessä. Eduskunta tai poliitikot eivät voi tehdä päätöstä siitä, miten yritykset nousevat menestykseen. Päätös tehdään yrityksissä, yhdessä.

Vappu on myös sivistyksen juhla. Suomi komeilee kansainvälisissä vertailuissa koulutuksen osalta huipulla. Mutta olemmeko kuitenkin tuudittautuneet koulutuksen osalta menestyneeseen menneisyyteen luomatta uskaliaasti uutta? Suomen tulisi luoda ”koulutuksen Spotify”.  Koulutus on tulevaisuudessa yhä enemmän riippumaton ajasta ja paikasta, mikä on jo arkipäivää työelämässä.  On siirryttävä liitutaulujen suojelusta uuden tekemiseen.  On kokeiltava ja uskallettava.

Osaammeko kokeilla uusia asioita? Suomessa osaamme kyllä tunnistaa ongelmat, mutta mitään ei saada ratkaistua, koska aina on joku joka keksii, mitä uusia ongelmia jokin ratkaisu tuottaa. Oppositio on luonnollisesti etunenässä tässä asiassa. Tuskinpa mihinkään nykyongelmaan on olemassa sellaista ratkaisua, joka kelpaisi jokaiselle. Pitää osata valita pienin paha.

Politiikka näyttäytyy tällä hetkellä kovilla arvoilla. Kovina aikoina on tarvetta myös pehmeämmälle politiikalle, vaikka vaikeat päätökset ja toimet on tehtävä. Meidän pitää Keskustassa muistaa arvomme ja se, miten pidämme huolta kaikista tasapuolisesti. Opiskelijat, vanhukset, työttömät ja työssä käyvät tarvitsevat meitä.

Politiikalta kaivataan nyt selkärankaa, voimaa ja näkemystä tulevaisuudesta.

Vappu on myös kevään juhla. Keskustan Vihreää vappua on pidetty 70 luvulta asti tällä paikalla, Kyösti Kallion patsaalla. Keskusta on Suomen suurin puolue. Helsingissä olemme pieni, mutta vaikuttavuudeltamme kannatusprosentteja suurempi. Haluamme tehdä yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa. Ratkaistavat asiat ovat pääasia. Helsingin kaupunginvaltuusto päättää syksyllä yleiskaavasta. Meille keskustalaisille on tärkeää, että nykyiset ja tulevat helsinkiläiset voivat asua ja elää kaupungissa, jossa voimme nauttia edelleen puista, puistoista ja merellisestä luonnosta sekä arkielämän liikkuminen on joustavaa, turvallista ja monimuotoista.

Toivotan Helsingin Keskustan ja omasta puolestani vihreää vappua ja hyvää kesän alkua teille kaikille.