Antti Kaikkonen: Hallitusneuvottelut käyntiin ”kansallisella työkokouksella”

01.05.2019

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen Keskustan Vihreässä Vapussa 1.5. Hyvinkäällä Hitsaajat-patsaalla klo 11 ja Helsingissä Kyösti Kallion patsaalla klo 13

Antti Kaikkonen: Hallitusneuvottelut käyntiin ”kansallisella työkokouksella”

(muutosvarauksin)

Hyvät vapunviettäjät,

Suomalaiseen vappuun kuuluvat serpentiini ja ilmapallot, munkit ja sima, nakit ja perunasalaatti, kuohuviinikin, yhdessä läheisten kanssa. Niin pitääkin kuulua. Aurinkokin on pilkahdellut, kevättä ja kesää kohti mennään.

Tänään ajattelin kuitenkin muistuttaa siitä, että kaikilla kanssaihmisillämme mahdollisuutta juhlaan - tai edes poutasäätä - ei kuitenkaan ole.

Vaikka Suomella menee talouden luvuilla mitattuna paremmin kuin neljä vuotta sitten, lukujen takana, siellä ihan jokapäiväisessä elämässä ja ihan tavallisessa arjessa, monella ihmisellä on vielä vaikeaa.

Tulevaisuutta ajatellen olen huolissani etenkin niistä kymmenistä tuhansista lapsista, jotka joutuvat elämään köyhyydessä ja niistä kymmenistä tuhansista nuorista, jotka ajelehtivat ilman opiskelu- tai työpaikkaa.

Kyllä tällä maalla on oltava varaa parantaa kaikkein tiukimmilla olevien perheiden toimeentuloa, lisätä perheiden kotiapua ja ennaltaehkäiseviä palveluja ja turvata valinnanmahdollisuus lastenhoidossa. Myös siitä on pidettävä huolta, että yksikään nuori ei pääse eksymään peruskoulun päättymisen jälkeen.

Vaikeuksia on myös elämän ehtoopuolelle ehtineillä. Moni tätä maata omalla työllään rakentanut ikäihminen kituuttaa pienellä eläkkeellä. Hoitoa ja hoivaa tarvitsevista vanhuksista osa on joutunut kärsimään epäinhimillisissä oloissa, kuten talven mittaan olemme uutisista lukeneet.

Tällä maalla on oltava varaa parantaa myös kaikkein tiukimmilla olevien ikäihmisten toimeentuloa ja korottaa etenkin pienimpiä eläkkeitä.

On pidettävä huolta, että jokainen vanhus saa inhimillistä hoitoa ja hoivaa. Esille tulleet vanhustenhoidon laiminlyönnit ovat olleet törkeitä. Tähän on saatava muutos. Yksi ratkaisu on sitovan hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin. Valvontaa on lisättävä ja alalle on koulutettava lisää hoitajia. Vanhustenhoito pitää saada paremmalle tolalle, ja pian.

Hyvät kuulijat,

Uskon, että yhteiskunnan vahvimmat pärjäävät kyllä. Heillä on myös takanaan kovaa ankkurivoimaa: kohtalaisen paljon rahaa ja piinkovia edunvalvojia.

Politiikan, siis hallituksen ja eduskunnan, yksi tärkeä tehtävä on pitää heikompien puolta. Ennen muuta SDP isoimpana puolueena on nyt paljon vartijana, että ennen vaaleja suomalaisille annetuille lupauksille löytyy katetta. Viime vappuna SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne lupasi eläkeläisille nettona satasen käteen. Lähiviikkoina selviää, mikä on tuon lupauksen kohtalo.

Keskustan osalta vaalitulos osoittaa, että moni kannattajistamme koki viime vaalikaudella harjoitetun politiikan liian kovaksi. Vaikka säästöjen tekeminen oli pitkälle pakon sanelemaa, ihmisten tunnot on otettava puolueen tulevaisuutta ja uutta suuntaa rakennettaessa vakavasti. Ne eivät ole koskaan vääriä.

Itse näen, että ylisukupolvisuuden ohella Keskustan sisimmäistä sisintä ovat huolen- ja puolenpito.

Arvostamme työtä ja yrittäjyyttä. Sivistys ja inhimillisyys ovat meille keskeisiä arvoja. Yhteiskunnallinen tasa-arvo, tai silloin sen kouriintuntuva puute, oli kuitenkin aikanaan liikkeelle laittava voima tälle puolueelle. Sitä sen on oltava myös nyt ja ennen muuta tulevaisuudessa. Sydämemme sanoo, että Keskustan on oltava kaikissa tilanteissa heikomman puolella ja ihmiselle hyvä.

Hyvät ystävät,

Tässä ajassa heikoilla on myös moni töissä käyvä. Yhä useampi suomalainen tekee kahta tai useampaa työtä, mutta silti rahat eivät meinaa riittää. Pätkätyöläisille ja pienyrittäjille arjessa usein varmaa on vain epävarma.

Paljon on myös yli viidenkympin ehtineitä, jotka joutuvat miettimään, mistä toimeentulo ennen eläkkeelle pääsyä, kun maailma muuttuu ja vanhoja työtehtäviä häviää. Valitettavasti Suomessa on ikärasismia, jossa jo 55-vuotiasta työntekijää jotkut pitävät liian vanhana työelämään. Tämä on aivan järjetöntä! Tällaisista asenteista on kerta kaikkiaan päästävä eroon. Ikää ja elämänkokemusta on syytä arvostaa koko yhteiskunnassa, työelämää myöten.

Ja onhan tässä maassa vielä edelleen liian paljon ihmisiä kokonaan ilman töitä.

Aina ole kyse rahastakaan. Uskon, että aika monen äidin ja isän sisimmässä pauhaa riittämättömyys, kun työpaikalla ajattelee lapsia ja kotia ja kotona puolestaan työpaikan keskeneräisiä töitä. Sama inhimillisen vajavaisuuden tunne on ollut ja on, liian usein, myös itselläni.

Politiikan keinoin on ratkaistava, tai ainakin yritettävä ratkaista myös näitä asioita. Ja mielellään yhteistyössä.

Ehdotin viime lokakuussa yhteistä puolueiden ja asiantuntijoiden neuvonpitoa, ”kansallista työkokousta”, jossa paitsi haettaisiin yhteisymmärrystä ja keinoja työllisyyden edelleen parantamiseen. Yhteisenä tavoitteena on oltava, että työllisyys nousee 75 prosenttiin alkaneella vaalikaudella.

On syytä hakea yhteistä linjaa myös siitä, miten Suomi selviytyy menossa olevasta työn, työelämän ja työmarkkinoiden muutoksesta niin, että kaikki pysyvät mukana. Kun miettii, mitä kaikkea tulevaisuus eteemme on tuomassa, yhteisymmärryksen hakemisen tarve on ainakin minusta entistäkin polttavampi.

Ehdotukseni sai syksyllä kohtalaisen myönteisen vastaanoton. Ajoitus ei kuitenkaan ollut otollinen, varsinkin syksyllä olleen jännitteisen työmarkkinatilanteen takia. Nyt ajoitus voisi olla otollisempi.

Siksi esitänkin, että hallitusneuvottelut aloitettaisiin ”kansallisella työkokouksella”. Hallitustunnustelija Antti Rinne voisi toimia tässä koollekutsujana. Paikalla olisi hyvä olla kaikkien eduskuntapuolueiden lisäksi työmarkkinajärjestöjen ja yrittäjien edustus ja muu tuorein asiantuntijaosaaminen.

Kävisimme keskustelun, mistä kaikesta pystymme olemaan samaa mieltä. Toivottavasti myös siitä, että eivät ”työelämän uudistukset” voi eikä saa tarkoittaa vain heikennyksiä työntekijöille.

Jos yhteistä näkemystä löytyy, Keskusta pystynee sitä tukemaan myös mahdollisesta oppositioasemasta käsin. Kyse on isänmaan yhteisestä edusta.

Kaikkinaista erimielisyyttä, suoranaista vastakkainasetteluakin tässä maassa on jo pidempään ollut ihan riittämiin. Kuitenkin meillä olisi kaikki syyt olla enemmän ihmisiä toisillemme. Ymmärtää, välittää ja luottaa. Uskon itse siihen vanhaan viisauteen, että yksi ihmisen tärkeimmistä matkoista on tulla toista puolitiehen vastaan. Asiassa kuin asiassa.

Hyvät vapunviettäjät,

Palaan lopuksi lyhyesti vielä Keskustaan. Olemme puolueena monin tavoin uuden edessä. Vastuu toimintakykyisen hallituksen muodostamisesta on vaaleissa pärjänneillä.

Meidän keskustalaisten on nyt ensisijaisesti laitettava voimavaramme Keskustan eteenpäin viemiseen.

Pidän ehdottoman tärkeänä, että puolueessa käydään tulevina kuukausina sekä reipas keskustelu menneestä, että rohkea keskustelu tulevasta. Olen varma, että keskusteluun Keskusta ei kaadu. Päinvastoin, se on minusta tämän puolueen henkivakuutus.

Keskustelua on käytävä myös laajemmin suomalaisten kanssa. On paikallaan kysyä, mikä mätti tai mättää, mutta vielä enemmän on paikallaan kysyä, mitä voimme tulevaisuudessa tehdä toisin tai paremmin. Keskusta pärjää kyllä, kun todellisuutemme on yhtä ihmisten todellisuuden kanssa, toiveineen ja huolineen, iloineen ja suruineen. Niin kaupungeissa, taajamissa kuin maaseudulla.

Näillä sanoilla toivotan teille kaikille hyvää vappua. Juhlitaan kohtuudella ja pidetään huolta toisistamme. Ja vaikka kylmyys saattaa vielä yllättää, olen varma, että suunta on valoa kohti.

Antti Kaikkonen
00102 EDUSKUNTA
www.anttikaikkonen.fi