Terhi Peltokorpi: Keskustan ryhmäpuheenvuoro vuoden 2015 talousarvion valmistelun lähetekeskustelussa

12.02.2014

Terhi Peltokorpi:

Keskustan ryhmäpuheenvuoro vuoden 2015 talousarvion valmistelun lähetekeskustelussa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Alkaneen vuoden talousarvion poliittinen käsittely oli ryhmämme mielestä pääosin rakentavaa. Vuoden 2015 talousarvion hiominen on aikaisempia vuosia vaikeampaa. Toivomme poliittisilta ryhmiltä lähtökohtaisesti tahtoa hyvään yhteistyöhön, jotta lopullinen talousarvio olisi sekä mahdollisimman realistinen, että erityisesti kuntalaisten näkökulmasta oikeudenmukainen. Viime vuonna ensimmäistä kertaa laadittu kymmenen vuoden investointisuunnitelma on järkevä tapa linjata kaupungin rakentamista. Suunnitelma ei ole vielä valmis, sitä pitää kehittää tänä vuonna edelleen.

Kaupungin taloustilanne on ollut pitkään kohtuullisen hyvä. Helsinkiläiset ovat saaneet nauttia tästä hyvinä peruspalveluina. Vaarana onkin, että heikkenevä taloustilanne vaikuttaa kielteisesti palvelujen saatavuuteen tai laatuun. Päätöksenteon kaikilla tasoilla on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten erilliset päätökset vaikuttavat kuntalaisten arkeen. Päätöksenteossa on myös huomioitava päätösten ekologisiin vaikutuksiin. Lyhytnäköinen säästöpolitiikka voi pahimmillaan tuottaa sekä inhimillisesti epäsuotuisia että ympäristön kannalta vahingollisia päätöksiä. Kaupungin omistamien asuin- ja toimistorakennusten huollossa ja korjausrakentamisessa on huomioitava energiatehokkuus. Erityisesti lasten, nuorten ja vanhusten päivittäisessä käytössä olevien päiväkotien, koulujen ja erilaisten laitosten terveellisyys on turvattava.

Kataisen hallituksen kuntia kurittava politiikka ja hallituksen tekemät ja toisaalta tekemättä jättämät päätökset, vaikeuttavat toiminnan suunnittelua Helsingissä. Tulevan vuoden talousarvion suunnittelu ei ryhmämme mielestä voi olla irrallaan pitkän aikavälin suunnittelusta. Metropolialueen hallinnon tulevaisuuden linjoista ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistavoista pitäisi päästä nopeasti yksimielisyyteen, jotta resurssit osataan kohdentaa oikein ja toiminnan suunnittelu olisi pitkäjänteistä, ei poukkoilevaa.

Keskustan valtuustoryhmä on suhtautunut aina pragmaattisesti erilaisiin palvelujen tuottamistapoihin. Kannustamme edelleen kolmannen sektorin osaamisen hyödyntämisetä kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Vaadimme, että palvelujen laatua valvotaan samalla tavalla riippumatta tuottajasta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tasa-arvoinen saanti on turvattava kaikille kaupunkilaisille riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä he asuvat. Oikea-aikaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut auttavat torjumaan syrjäytymistä ja tulevat pidemmällä aikavälillä taloudellisesti edullisemmaksi kuin hoitamatta jättäminen ja ennaltaehkäisevän toiminnan laiminlyönti.

Suomalainen menestys perustuu pitkälti sivistykseen. Eri puolilta maailmaa on käyty ihmettelemässä suomalaisen koulun menestystarinaa. Pisa-menestys on poikinut paljon hyvää. Viimeinen tutkimus heitti kuitenkin ilmaan varjon. Helsinki on merkittävä koulukaupunki. Laman aikana Helsingissäkin erehdyttiin leikkaamaan peruskoulutuksesta. Tuota virhettä jouduttiin paikkaamaan usean vuoden ajan. Ryhmämme vaatii, että riippumatta taloustilanteesta emme leikkaa koulutuksesta, koska silloin potkaisemme pahasti omaan nilkkaamme ja vaikutamme kielteisesti tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin. Koulutuksen kentällä on tehtävä uutta luovaa työtä, rakennettava yhteistyösiltoja eri toimijoiden välillä ja hyödynnettävä osaamista laajasti jo perusopetuksen puolella. Vanhan säilyttäminen ei ole se, mitä odotamme. Myös aikuiskoulutuksen resurssit on turvattava. Erityisesti kannamme huolta vapaan sivistystyön toimintaedellytyksistä valtion leikatessa voimakkaasti työväenopistojen ja kansanopistojen tukea. Helsingin työväenopiston toimintaedellytykset on turvattava siten, että kaupunkilaisilla on tulotasostaan riippumatta mahdollisuus osallistua kursseille.

Helsingin houkuttelevuutta on kehitettävä tulevana vuonna edelleen. Voimme tyytyväisinä todeta, että monilla eri osa-alueilla on tapahtunut viime vuosina erittäin myönteistä kehitystä, mutta odotamme erityisesti kaupungin elinkeinopolitiikan kehittämistä edelleen siten, että kaupunkimme on houkutteleva paikka perustaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Innovatiivinen ja uutta luova yritystoiminta takaa jatkossakin verotuloja, tuo kaupunkiin lisää kaivattuja työpaikkoja ja tuottaa siten hyvää ympärilleen.

Arvoisa puheenjohtaja

Yleinen kustannusten nousu vaikuttaa kaupunkilaisten arkeen. Ryhmämme esittää, että talousarviovalmistelun tavoitteena on, että emme itse tässä salissa vaikuta helsinkiläisten asumiskustannuksiin niitä nostavasti. Kiinteistöjen verotusarvoja tarkistettiin muutamia vuosia sitten reilusti ylöspäin, joten kiinteistöverot nousivat selvästi. Emme näe tällä hetkellä tarvetta kiinteistöverojen nostoon.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että tulevan vuoden talousarvion valmisteluprosessissa otetaan käyttöön lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arvioinnin tarkoitus on tuoda näkyväksi päätösten vaikutukset lapsiin ja nuoriin, edistää heidän hyvinvointiaan ja samalla osallistaa lapsia ja nuoria itse vaikuttamaan omaan arkeensa. Mielestämme on erityisen tärkeää huomioida haastavina aikoina ne, jotka eivät itse pidä itsestään ääntä. On huomattava, että sellainen kaupunki, joka on hyvä lapsille, ei ole myöskään huono aikuisille.

Valtuustoryhmämme esittää myös, että tulevan vuoden talousarvion valmistelun pohjana käytetään nykyistä kunnallisveroprosenttia.