Puoluesihteeri Timo Laaninen: Keskusta kutsuu puolueita ja etujärjestöjä laajaan yhteistyöhön

01.05.2015

Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen Keskustan Vihreässä Vapussa Kallion patsaalla Helsingissä 1.4.2015

 

Vappu on työn juhla. Työ on tänä vuonna hyvin ajankohtainen teema. Puolueemme puheenjohtaja Juha Sipilä kokoaa keskustan vaalivoiton jälkeen hallitusta, jonka tärkein tehtävä on luoda edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle. Tarvitsemme toimintakykyisen hallituksen, joka keskittyy tähän tärkeimpään tehtävään.

Politiikan keinot eivät kuitenkaan yksin riitä tämän päivän murheellisten työttömyyslukujen kääntämiseen, vaan kansakunnan voimat on koottava laajemminkin yhteiseen ponnistukseen suomalaisen työn kilpailukyvyn palauttamiseksi. Siksi Juha Sipilä pyrkii saamaan aikaan yhteiskuntasopimuksen etujärjestöjen kanssa samaan aikaan hallitusneuvottelujen kanssa.

Monet epäilevät yhteiskuntasopimuksen mahdollisuuksia. Vähintäänkin sen aikataulua on pidetty haasteellisena.

Pohjimmiltaan on kuitenkin kyse siitä, miten uudistamme Suomea. Vaihtoehdot ovat samat kuin monesti kansakuntien historiassa, evoluutio tai revoluutio. Keskusta kannattaa evoluution ja sopimisen vaihtoehtoa.

Monessa Euroopan maassa työväenluokalla ja niin sanotulla omistavalla luokalla on historia jyrkemmästä vastakkainasettelusta. Tähän vastakkainasetteluun on liittynyt ja edelleenkin liittyy meidän perinnettämme voimakkaammin kumouksellisuuden elementti.

Meillä Suomessa sopimusyhteiskunnan historia juontaa juurensa pitkälle teollisen vallankumouksen aikoihin 1800-luvulle. Täällä osattiin ottaa jo tuolloin oppia muun Euroopan varoittavista esimerkeistä ja ymmärrettiin, että työväen asema pitää ottaa vakavasti. Moni tehdas- tai sahapatruuna rakennutti asunnot ja koulut sekä järjesti kohtuullisen toimeentulon ja sen ajan peruspalvelut työntekijöilleen. Tänä päivänä tuollaista toimintaa kutsuttaisiin vastuulliseksi omistajuudeksi. Tätä eetosta myös tässä ajassa kaivataan.

Keskusta on ollut monessa historian saranakohdassa sillanrakentaja. Se ei ole kuitenkaan ollut sitä konservoiden, säilyttäen, vaan uudistaen. Henki juontaa jo Maalaisliitto-Keskustan alkuaikoihin yli sata vuotta sitten. Uudistamiseen ei kuitenkaan ole liittynyt kumous ja rikki repiminen, vaan revoluution sijaan evoluutio. On uudistettu kunnioittaen ja kuunnellen.

Keskustan aatteellinen oppi-isä, vanhoillisuutta vastaan taistellut Santeri Alkio muotoili asian näin kansalaissodan jälkimainingeissa: ”Pyrkiminen kumouksellisuuteen kehityksen sijasta vie kyllä kumoukseen, mutta ei suinkaan kehitykseen ja kansanasian voittoon.”

Nytkin keskusta tähtää kehitykseen ja kansan asian voittoon. Tänä vappuna kutsumme puolueita ja etujärjestöjä laajaan yhteistyöhön, jolla Suomi saadaan uudelleen nousuun.