Timo Laaninen: Uudenmaan maakunta luonteva pohja sotepalveluiden ja maakuntahallinnon järjestämiselle

03.02.2016

Helsingin kaupunginvaltuusto 3.2.2016

Uudenmaan maakunta luonteva pohja sotepalveluiden ja maakuntahallinnon järjestämiselle 

Keskustan ryhmäpuhe: Timo Laaninen

Esityslistan kohta 9

Periaatepäätös Helsingin kaupungin lausunnosta sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi


Arvoisa puheenjohtaja

Käsittelyssä on nyt yksi tämän valtuustokauden tärkeimmistä ratkaisuista. Linjaamme Helsingin kaupungin näkemystä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta ja maakuntahallinnon aluejaon perusteista. Käytän tarkoituksellisesti sanaa maakuntahallintoa esityslistan otsikossa olevan itsehallintoaluejaon sijasta ja suositan kaikkia muitakin tekemään niin, koska siitähän on kysymys. Jos sana kuulostaa liian keskustalaiselta, voitte vedota kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kotuksen suositukseen. Mitä nopeammin tämä sana vakiintuu yleiseen käyttöön, sitä nopeammin siitä häviää tämä monen teistä korvissa ilmeisen ikävältä kuulostava keskustalainen vivahde.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi nyt käsiteltävässä asiassa sen vastaehdotuksen, jonka valtuutettu Terhi Peltokorpi teki kaupunginhallituksessa. Peltokorven ehdotus on luettavissa kaupunginhallituksen pöytäkirjasta, joka on esityslistan liitteenä.

Keskustan ehdotus poikkeaa nyt käsittelyssä olevasta pohjaehdotuksesta vain muutamassa mutta sitäkin tärkeämmässä kohdassa.

Ehdotamme, että valtuusto ottaisi periaatteessa myönteisen kannan maan hallituksen marraskuun alussa tekemään pohjaehdotukseen soteuudistuksen askelmerkeistä ja aluejaon perusteista. Katsomme, että maakuntajako tarjoaa luontevan pohjan sotepalveluiden ja maakuntahallinnon järjestämiseksi myös Uudellamaalla. Toki Uusimaa poikkeaa muista maakunnista väestöpohjaltaan ja yhdyskuntarakenteeltaan. Tässä on tärkeä ero kaupunginhallituksen pohjaehdotukseen, jossa otetaan periaatteessa kielteinen kanta maakuntajakoon perustuvaan itsehallintoaluejakoon.

Pohjaehdotuksessa murehditaan hallituksen linjausta hallinnollisesti epäselväksi ja epäillään, että valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistus uhkaisi soteuudistuksen tavoitteita. Keskustan valtuustoryhmän mielestä tällaiseen huoleen ei ole syytä, ei ainakaan Helsingin ja Uudenmaan näkökulmasta, johon meidän tässä salissa kannattaa keskittyä.

Pohjaehdotus lähtee siitä, että maakuntajakoon perustuva järjestelmä ei palvelisi metropolialueen kehittämistä. Meidän mielestämme tämän alueen erityiskysymykset voidaan ratkaista myös Uudenmaan alueen kattavassa järjestelmässä. Maakuntahallinnon alaisuuteen voitaisiin perustaa esimerkiksi pääkaupunkiseudun lautakunta, jos niin hyväksi nähdään. On syytä todeta, että tällä ns. metropolialueella olisi tähänkin asti ollut vuosikymmenet aikaa ratkoa yhteiset ongelmamme. Kyse ei ole ollut rakenteiden heikkoudesta vaan yhteisen poliittisen tahdon puutteesta.

Ehdotamme, että myös Uudellemaalle annetaan laajat valtuudet järjestää palvelut tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Uudenmaan maakunta tarjoaa luontevan pohjan tämän uudistuksen toteuttamiselle. HUS-alue on jo nyt hyvä, toimiva kokonaisuus eikä sen hajottamista ole kukaan esittänyt. Tältä pohjalta on helppo jatkaa soteintegraatiota. Tänään varmistui eduskuntapuolueiden yksimielisyys siitä, että Uusimaa pidetään tulevissa maakuntavaaleissa yhtenä vaalipiirinä. Vaalimatematiikan valossa on varmaa, että Uudenmaan valtuustoon tulee aika suuri määrä helsinkiläisiä, espoolaisia ja vantaalaisia edustajia. Toisin sanoen pääkaupunkiseudun edustajien vaikutusvallasta maakuntahallinnossa ei tarvitse olla huolissaan. Uudenmaan alueen pirstomiselle on muutenkin vaikeaa löytää perusteita.

Kysymys on lopulta yksinkertaisesta valinnasta. Lähteekö Helsinki myönteisessä hengessä toteuttamaan uudistusta, jota on saatu odottaa jo aivan liian kauan. Kysymys on sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisesta tulevaisuudessa kaikille kansalaisille Helsingissä ja koko maassa. Vai lähdemmekö painamaan jarrua sillä toiveella, että uudistus lykkäytyisi vielä tämänkin vaalikauden yli. Siihen meillä ei ole varaa.

Politiikassa tunnetaan yksi merkittävä tietolähde, jonka tiedot joskus pitävät paikkansa, joskus eivät. Sen nimi on ”kaupungilla kerrotaan”. Nyt kaupungilla kerrotaan, että suurten kaupunkien merkittävät poliittiset voimat haluavat vesittää hallituksen soteuudistuksen hiljaisella jarrutustaktiikalla. Meidän mielestämme Helsingin ei pidä lähteä tähän joukkoon.