Mari Kiviniemi: Vappuna 2012 Kyösti Kallion patsaalla

01.05.2012

Keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi Keskustan Vihreässä Vapussa Helsingissä 1.5.2012

(muutosvarauksin)

Hyvät vappujuhlijat,

Vappu on työväen ja ylioppilaiden juhla ja kansallinen vapaapäivä.

Meille poliitikoille vappu on kuitenkin usein täyttä työtä. Tehtävä on kuitenkin varsin mieluisa. Politiikka kuuluu vappuun yhtä kiinteästi kuin sima ja serpentiini.

Tänään voi siis ihan luvalla puhua politiikkaa. Kovaa ja korkealta, suoraan ja suomeksi. Ja niin myös ajattelin tehdä.

Uskon meidän kaikkien huomanneen viimeisen vuoden aikana, että politiikassa ja muutenkin elämässä vain muutos on pysyvää.

Kun vuosi sitten vappuna olimme samoissa merkeissä täällä Kyösti Kallion patsaalla, Keskusta oli kärsinyt rankan vaalitappion. Eduskuntavaalien jälkeen kannatuksemme jatkoi laskuaan.

Nyt Keskusta on päävaihtoehto nykymenolle. Perussuomalaisten jytky on sulanut kuin talven lumet. Terävän oppositiopolitiikkamme ja onnistuneen presidentinvaalikampanjamme myötä aikaisempaa suurempi osa suomalaisista on antanut tukensa vaihtoehdollemme.

Kesäkuussa Rovaniemen puoluekokouksessa valittava uusi puoluejohto pääsee jatkamaan tekemäämme työtä. Meillä on kaikki mahdollisuudet nousta jo lokakuun kuntavaaleissa Suomen suurimmaksi puolueeksi, kun olemme yhtenäisiä ja annamme uudelle puoluejohdolle kiistattoman tukemme.

Hyvät ystävät,

Kuluneen vuoden aikana on käynyt selväksi, että äänestäjillä on tulevissa vaaleissa kaksi vaihtoehtoa: kokoomusjohtoisen sinipunahallituksen puolen Suomen politiikka tai keskustalainen koko Suomen puolustaminen.

Kokoomus haluaa poliittisesti kaksinapaisen Suomen, jossa vahva Kokoomus käyttää valtaa ja heikko vasemmisto vikisee. Keskusta on tavoitteen tiellä ja siksi siitä halutaan päästä eroon.

Pääministeri Kataisen hallitusta ohjaa keskittämisen ideologia. Ihmiset, palvelut ja työpaikat keskitetään vaikka väkisin suurimpiin keskuksiin. Niiden ulkopuoliselle Suomelle hallitus viittaa harvinaisen tylysti kintaalla.

Kun lähes pakkomielteiselle keskittämisvimmalle ei löydy aitoja ja kestäviä perusteita, ministerit toistelevat toistelemistaan ympäripyöreitä puheita vastuun kantamisesta.

Vastuun kantamista ei ole se, että palveluja viedään yhä kauemmas ihmisten tavoittamattomiin. Eikä se, että se tehdään kansalaisia kuulematta.

Keskittämispolitiikasta laskun maksavat heikoimmat sekä täällä Helsingissä että sorateiden päässä maakunnissa. Jos keskittäminen jatkuu, maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa asuntojen ja kiinteistöjen arvot laskevat. Suurissa kaupungeissa pienituloisten asema muuttuu entistä tukalammaksi, kun jo valmiiksi kohtuuttomat asuntojen hinnat ja vuokrat nousevat entisestään.

Hallituksen tapa tehdä kuntauudistusta johtaa pahimmillaan reuna-alueiden tyhjenemiseen ja keskuskaupunkien suunnittelemattomaan kasvuun. Tämä ei ole meidän helsinkiläistenkään etu.

Hyvät ystävät,

Hälyttävintä on, että Kataisen hallituksen johdolla suomalaiseen politiikkaan on tuotu huonosti demokratiaan istuvia toimintatapoja.

Hallitus on viime viikkoina ollut vähän väliä paitsi eduskunnan myös oikeuskanslerin moitteiden ja tutkinnan kohteena. Arvostelua eivät ole aiheuttaneet pelkästään asiat, vaan myös menettelytavat.

Ensinnäkin asioiden valmistelussa on ollut vakavia puutteita. Tämä näkyy sekä kunta- että puolustusvoimauudistuksessa.

Kuntauudistuksessa ei ole kuunneltu asiantuntijoita, kuntapäättäjiä tai oppositiota. Armeijan säästöt ja varuskuntien lakkauttamiset puolestaan runnottiin läpi ilman eduskuntaa. Näin ei ole aikaisemmin toimittu. Kaikki aiemmat näin isot uudistukset on Suomessa valmisteltu laajapohjaisena parlamentaarisena yhteistyönä.

Huolestuttavinta on, että opposition lisäksi myös oikeuskansleri on arvostellut puolustusvoimauudistuksen toteutustapaa. Hänen mukaansa puolustusministeriön ja puolustusvoimien olisi pitänyt ajoittaa kuulemismenettely paremmin, koska nyt päätökset tehtiin ennen palautteen saamista. Lisäksi uudistuksen alueellisten vaikutusten arviointi on jäänyt lähes kokonaan tarkastelun ulkopuolelle.

Kyseessä on erittäin vakava moite hallitukselle. Se kertoo huonosta harkinnasta ja siitä, ettei hallitusta oikein kiinnosta uudistustensa kokonaisvaikutukset maahamme ja sen eri osiin.

Toinen keskeinen huolenaihe hallituksen menettelytavoissa on se, että hallitus asettaa itsensä lakien yläpuolelle. Viime perjantaina nimittäin valtiovarainministeriö myönsi toimineensa vastoin hallintolakia pitäessään salassa Suomen ja kreikkalaisten pankkien välisen vakuussopimuksen. Ministeriön 7. maaliskuuta tekemä päätös vakuussopimuksen salaamisesta oli puutteellisesti perusteltu, eikä se perustunut lakiin.

Kuntauudistuksessa puolestaan hallinto- ja kuntaministeri Virkkunen on kehottanut kuntia olemaan noudattamatta lakia. Viime syksystä lähtien hän on ilmoittanut julkisissa tilaisuuksissa, että kuntien ei tarvitse noudattaa Paras-hankkeen puitelakiin sisältyviä väestöpohjavelvoitteita ja määräaikoja.

Kumpikaan menettely ei vastaa minun tai Keskustan oikeuskäsitystä. Hallituksen, ministereiden ja ministeriöiden pitää noudattaa lakia, valmistella esitykset huolellisesti ja tehdä ne siten, että koko Suomi otetaan huomioon.

Keskusta ei hallituksen tapaan halua laittaa lappua puolen Suomen luukulle. Me näemme tämän maan tuhansien mahdollisuuksien maana, jota jokaisen suomalaisen pitää voida ja saada rakentaa, kukin omalta paikaltaan.

Keskustan linja on selvä. Me puolustamme parlamentaarista demokratiaa, kansalaisten yhdenvertaisia oikeuksia ja kohtuutta.

Sinipunahallituksen pitäisi kiireellä palata kansanvallan sameilta vesiltä takaisin sellaiseen päätöksentekoon, jossa käydään laajaa keskustelua, kuullaan kansaa, arvioidaan vaikutukset ja päätetään Suomen kannalta isoista asioista parlamentaarisesti yhteistyössä opposition kanssa.

Hyvät vihreän vapun viettäjät,

Uskon, että tässä maassa riittää äänestäjiä myös tolkun, kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden vaihtoehdolle.

Luotan siihen, että oikeudenmukaisuutta ja suoraselkäisyyttä arvostavia suomalaisia riittää – niin paljon, että he halutessaan pystyvät nostamaan Keskustan suurimmaksi puolueeksi seuraavissa vaaleissa.

Näillä sanoilla toivotan hyvää vappua teille kaikille!