Mari Kiviniemi: Helsinki pystyy pitämään kiinni lapsiperheistä

01.05.2005

Kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Mari Kiviniemi käytti puheenvuoron Helsingissä Kyösti Kallion patsaalla Vihreässä vapussa.

Viime kuukausina olemme pohtineet ratkaisuja ongelmaan, joka vaikuttaa paitsi valtakunnan tason myös kuntatason päätöksiin yhä vahvemmin koko Suomessa. Eli maamme ja myös pääkaupunkimme ikääntyy. Helsingissä vanhusväestön suhteellisen osuuden kasvu on lisäksi muita alueita voimakkaampaa. Siksi palveluiden tason varmistaminen on jatkossa erittäin haasteellista.

Väestöennusteen pohjalta tehdyn Helsingin oppilasennusteen mukaan peruskouluikäisten määrä pienenee vuoteen 2010 mennessä noin 5400:lla.

Muutokset ovat erilaisia eri alueilla, mutta joka tapauksessa oppilasennusteet osoittavat lähivuosina usean koulun vähentämisen tarvetta.

Tästä johtuen on Helsingissäkin välttämätöntä sopeuttaa kouluverkkoa uusiin olosuhteisiin. Viime kuukaudet meitä kaupungin päättäjiä onkin työllistänyt kyseinen ehdotus, jonka opetuslautakunta sai viime viikolla valmiiksi. On erittäin hyvä, että monien koulujen lakkauttamisten osalta otettiin aikalisä.

Säästöjä ei haettu itsetarkoituksellisesti, vaan katsotaan monessa tapauksessa tilanteen kehittymistä vielä muutama vuosi. On tärkeää, että lapsiperheitä koskevassa päätöksenteossa edetään harkiten. Lähikouluperiaate ja riittävän pienet luokkakoot pitää pystyä säilyttämään.

Järkevän kokonaisuuden syntymisessä myös keskustan ryhmällä oli tärkeä sijansa samoin kuin kaupunkilaisten aktiivisuudella oli ratkaisevaa vaikutusta. Tähän haluan kaupunkilaisia kannustaa edelleen. Helsingin kokoisessa kaupungissa asukas- ja kaupunginosayhdistyksillä, järjestöillä ja kansalaisaktiivisuudella on jopa poikkeuksellista merkitystä.

Koulupäätökset osoittivat, että pystymme tekemään tässä kaupungissa lapsiperheiden näkökulmasta järkevää politiikkaa. Osaamme kuunnella ja vastata perheiden tarpeisiin. Tästä huolimatta väitteestä "Lapsiperheet muuttavat Helsingistä muualle" uhkaa tulla liian monelle silkkaa faktaa.

Helsingin ei tarvitse antautua kaiken maailman Espoille, Nurmijärville ja Tuusuloille. Meillä on täydet mahdollisuudet pitää lapsiperheistä tosissamme kiinni. Varsinkin nyt kun valtiovalta on perhepolitiikassa vihdoinkin myös Helsingin kaupungin puolella. Keskustajohtoisen hallituksen aikana perhepolitiikassa on nimittäin tehty suunnanmuutos. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat kotihoidontuen korotus ja samoin perhekeskushankkeet, joista jälkimmäinen edesauttaa tässä kaupungissa haasteellista varhaista puuttumista ongelmiin ja niiden ennaltaehkäisyä.

Lapsiperheistä kiinnipitäminen kuitenkin edellyttää sitä, että olemme toiminnassamme johdonmukaisia. Kalliisiin asuinneliöihin ja perheasuntojen rajallisuuteen voimme vaikuttaa vain jonkin verran, mutta palveluasenteella saamme halutessamme paljon aikaan. Siksi kaikki signaalit siitä, että lapsiperheitä ei kuunnella tai heidän palveluitaan heikennetään ovat tarpeettomia.

Tällainen tarpeeton esitys on sosiaaliviraston suunnitelma leikata lasten kotihoidontuen kuntalisää 42 eurolla. Vuoden 2005 alustahan valtio korotti kotihoidontuen hoitorahaa juuri tuon 42 euroa. Jos sosiaalivirasto saisi suunnitelmansa läpi, kotihoidontuki palautuisi vuoden 2004 tasolle.

Perustelut leikkauksille ovat myös erikoiset. Leikkausta nimittäin perustellaan sillä, että kotihoidettujen lasten määrä tammi-maaliskuussa 2005 on ollut alhaisempi. Näin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei kuitenkaan voi tehdä kahden kuukauden tilastojen valossa.

Ylipäänsä säästökohteena kotihoito on kummallinen, onhan se kustannuksiltaan huomattavasti kunnallista päivähoitoa edullisempaa. On myös tärkeää, että perheillä on vaihtoehtoja. Olemmekin valtuustoryhmänä vahvasti kannattaneet kaikkien päivähoitomuotojen, sekä kunnallisen, yksityisen, että kotihoidon valinnanmahdollisuuksien tasavertaistamista.