Helsingin Keskusta: Vaihtoehtoja asumiseen

04.06.2006

Helsingin Keskustan Vuosikokouskannanotto 4.4.2006: Vaihtoehtoja asumiseen

Helsingin Keskustan mielestä pääkaupungin asumisen muotoja on monipuolistettava, sillä nykyinen asuntokanta ei vastaa ihmisten toiveita ja tarpeita. Tarvitaan niin vuokra- ja omistusasuntoja, pientaloja kuin kerrostalojakin.
 
Asumiseen tulee löytyä vaihtoehtoja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Puhe hyvistä veronmaksajista ei auta, jollei nuorille perheille pystytä tarjoamaan kohtuuhintaisia tontteja ja pientalokohteita, keskustalaiset linjaavat. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota erityisryhmiin kuten asunnottomat.
 
Tonttitarjontaa voitaisiin lisätä merkittävästi kaavoittamalla Länsi-Sipoossa sijaitsevia maa-alueita. Keskustan Helsingin piiri on valmis tukemaan esitystä Helsingin omistamien maiden liittämiseksi Helsinkiin, ellei alueen tonttitarjontaa kyetä lisäämään Helsingin ja Sipoon välisin sopimuksin.
 
Keskustalaisten mukaan Helsinki kykenee Sipoota paremmin kehittämään aluetta, jotta sinne saadaan riittävät palvelut ja julkiset liikenneyhteydet. Suunnittelun lähtökohtana tulee olla kaupunkimainen pientaloasuminen. Alueen rakentamisessa ympäristö- ja kulttuuriarvot on huomioitava kestävää kehitystä edistävällä tavalla.
 
Keskustan Helsingin piirin vuosikokouksessa oli mukana myös puolueen puheenjohtaja, pääministeri Matti Vanhanen. Hänen mukaansa asumisen ongelmat kärjistyvät nimenomaan pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa.
 
- Ainoastaan tonttitarjontaa lisäämällä pystytään hillitsemään asumisen kustannuksia koko Helsingin seudulla. Kaupungin ja valtion tulee yhdessä huolehtia riittävästä tonttitarjonnasta, Vanhanen totesi Helsingin Keskustan vuosikokouksessa.
 
Lisätietoja:
Anna-Mari Vimpari, puheenjohtaja, puhelin 040 722 7028
Jukka Ihanus, varapuheenjohtaja, puhelin 050 463 9929