Helsingin Keskusta: VR:n monopoli ei ole nykyaikaa - lakkautusuhan alla olevat junat on kilpailutettava

29.09.2015

VR:n monopoli ei ole nykyaikaa - lakkautusuhan alla olevat junat on kilpailutettava

Helsingin Keskustan mielestä VR:n nykytilanne on kestämätön. VR:lle annetun monopolin edellytyksiä ei enää ole, kiteyttää puheenjohtaja Ville-Veikko Rantamaula. Pikemminkin VR:n monopoli tekee yhtiöstä markkinahäirikön, joka junamonopolin rinnalla toimii myös linja- ja kuorma-autoliikenteessä, jatkaa Rantamaula. VR:n monopoli ei ole nykyaikaa, siksi se tulee välittömästi purkaa.

VR-Yhtymälle on annettu monopoli henkilöjunaliikenteeseen vuonna 2009. Ehtona oli, että VR ei vähennä junaliikennettä kyseisen vuoden tasosta. Valtio sitoutui tukemaan junaliikennettä ostamalla osan junavuoroista VR:ltä sen ilmoittamalla hinnalla. Nyt ilmoitetut junaliikenteen vähentämiset ovat vastoin tehtyä monopolisopimusta. Ministeriön määrärahojen vähentyessä ja tehtyyn sopimukseen perustuen se ei voi kilpailuttaa omia junaliikenteen ostojaan siten kuin laki julkisista hankinnoista edellyttää, toteaa varapuheenjohtaja Antero Alku.  Ministeriön tulee voida kilpailuttaa junaliikenteen ostot. Halukkailla yrityksillä pitäisi olla mahdollisuudet ja käytännön edellytykset tulla junaliikenteen markkinoille, kuten poikittaiset junayhteydet, joita VR-Yhtymä ei kykene hoitamaan.

Kilpailutuksen ja uusien yritysten tulo junaliikenteeseen on mahdollista siten, että valtion omistama VR-Yhtymän junakalusto saatetaan valtion junakalustoyhtiön kautta liikenneyritysten käyttöön, kuten tällä hetkellä VR-Yhtymä saa käyttää pääkaupunkiseudun kaupunkien omistamia Junakalusto Oy:n uusia lähijunia. On luotava tasavertaiset ja toimivat markkinat. Samalla suojataan VR-Yhtymän kilpailukyky kansainvälisten junayritysten kanssa, toteaa Antero Alku.

Junavuoroja ei saa lakkauttaa ennen kuin uudet yritykset voivat tulla ajamaan junia. VR-Yhtymän on täytettävä sopimuksen ehdot ja pidettävä junat ajossa toimilupien ja kilpailutuksen järjestämiseen ajan. Tästä aiheutuvat todelliset kustannukset ovat minimaaliset. - Esimerkiksi Siuntion kunnan valinta kehittää kuntakeskusta aseman ympärille Y-junan varaan on rakenteellista muutosta, jolla Suomi saadaan kuntoon toteaa Rantamaula.


Lisätiedot: Ville-Veikko Rantamaula, Helsingin Keskustan puheenjohtaja, puhelin 040 832 6682
                 Antero Alku, Helsingin Keskustan varapuheenjohtaja, puhelin 0400 446841