Ville-Veikko Rantamaula: Suomi kuntoon innovaatioilla

31.03.2015

Suomen valtiontalouden näkökulmasta tilanteemme on hankala. Koulut homehtuvat, tiet rapautuvat ja julkiset palvelut heikkenevät. Silti keinoista tilanteen korjaamiseksi kiistellään.

Valtion on investoitava työllisyyteen ja työpaikkojen luomiseen. Näin verotulot lisääntyvät ja sosiaalimenot pienenevät.  Toinen vaihtoehto on lisävelan ottaminen. Näkemykset lisävelkaantumisesta ovat niin ristiriitaisia, että moni ei kannata tätä vaihtoehtoa.

Tarvitsemme 200 000 uutta työpaikkaa, jotta talouden kasvu saadaan aikaiseksi ja hyvinvointi turvataan meille kaikille. Työpaikat eivät synny heikentämällä työntekijöiden tai työttömien oikeuksia.

Yritykset eivät investoi Suomeen synnyttääkseen työpaikkoja. Yritykset investoivat, jos tuotteilla ja palveluilla on kysyntää sekä tuottamiseen tarvittavat resurssit löytyvät Suomesta. Investointeihin on panostettu mm. yhteisöveroa alentamalla. Valtio ei voi yksin elvyttää Suomen taloutta. Tämä vaatii toimenpiteitä myös yrityksiltä.

Tarvitaan innovaatioita, jotta myytäviä tuotteita ja palveluita saataisiin aikaiseksi. Syntyäkseen ne vaativat mm. osaamista, luovuutta ja panostamista tuotekehitykseen. Koulutukseen investoimalla saadaan osaamista. Tämä on myös yksilön kannalta taloudellisesti kannattavaa. Kouluttautuminen tuo työn mielekkyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Luovuus tarvitsee ympärilleen tilaa, aikaa ja luottamusta.

Hyvin menestyvät yritykset käyttävät yleensä liikevoittonsa investointeihin, osinkojen jakamiseen tai omien osakkeiden ostoon. Aiemmin yritykset näkivät tärkeäksi investoida uusiin tuotteisiin ja palveluihin sekä henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen, mikä paransi kilpailukykyä. Maksamalla osinkoja pystymme kohentamaan taloutta, koska osakkeenomistajat sijoittavat usein osingot edelleen takaisin markkinoille. Hyvää omistajapolitiikka on aina pidetty tärkeänä.

Valitettavasti yritykset turvautuvat yhä useammin talouden pikakorjauksiin. Yritykset ostavat osakkeitaan parantaakseen asemaansa pörssissä. Tämän takia yritysten kilpailukyky ja henkilöstön osaaminen vähitellen rapautuvat. Yritykset eivät enää investoi, innovoi ja pidä huolta kilpailukyvystään. Valtiota huudetaan apuun ja vaaditaan investoimaan, samalla yritykset antavat omien pääomiensa rapautua ja laiskistua. Poikkeuksiakin löytyy, mutta aivan liian vähän.

Kysymys onkin, löytyykö meiltä yhteistä tahtoa kääntää Suomi nousuun pysäyttäen samalla velanotto.