Helsingin Keskusta: Valtuustolla oikeus päättää yleiskaavasta

16.10.2016

Helsingin Keskusta:
Valtuustolla oikeus päättää yleiskaavasta

Kaupunginhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan esittää valtuustolle, että yleiskaava sallii edelleen Keskuspuiston rakentamisen. Päätöksessään kaupunginhallitus käsitteli vain Hämeenlinnanväylän bulevardisointia tavalla, joka edelleen johtaa Keskuspuiston rakentamiseen. Helsingin Keskusta ei hyväksy Keskuspuiston rakentamista miltään osin.

Helsingin Keskustan mielestä Hämeenlinnanväylän bulevardisointi rakennuksineen voidaan toteuttaa Keskuspuistoa pienentämättä. Tuleva bulevardi rakennuksineen sijoitetaan Keskuspuiston ja Haagan väliin nykyisten liikenteen suoja-alueiden ja liittymien ramppien paikalle. Bulevardin reunojen rakennukset rauhoittavat sekä Keskuspuiston että Haagan liikenteen haitoilta. Kun eritasoliittymät ramppeineen poistuvat, Keskuspuisto voi jopa laajentua. Näin Keskuspuistosta tulee nykyistä paremmin virkistykseen käytettävä alue.

Yleiskaava on suurpiirteinen, kaavoituksen strategiaa ja periaatteita kuvaava suunnitelma. Nyt piirretyn yleiskaavakartan tarkkuustaso on 250 metriä. Tätä ei näytetä kaavasta kiisteltäessä ymmärrettävän. Vaikka yleiskaavassa on yksityiskohtia, joista ei ole yhteistä tahtotilaa poliitikkojen, virkamiesten ja etenkin kaupunkilaisten kesken, näillä asioilla ei pidä kaataa eikä lykätä koko yleiskaavaa.

Kaavaan esitettäviä erimielisyyksiä aiheuttavia yksityiskohtia ei pidä viedä päätökseksi väkisin ja kyseenalaisin uhkauksin. Yksinkertainen ratkaisu on irrottaa nämä asiat yleiskaavasta ja jättää karttaan ”valkoinen alue”. Merkittävä tällainen kohde on Malmin lentokenttä, jossa kansalaisten ja poliittisen päätöskoneisten välillä vallitsee niin jyrkkä ristiriita, että kentän puolustajien ainoaksi vaikutusmahdollisuudeksi jäi asian vieminen eduskunnan käsittelyyn kansalaisaloitteen kautta.

Helsingin Keskusta edellyttää, että valtuustolla tulee olla lakiin perustuva oikeutensa ottaa kantaa yleiskaavaan, vaikka valmistelu on päätynyt yhteen esitykseen. Yksityiskohtien ei pidä antaa pilata yleiskaavan periaatteita kaupunkirakenteen tiivistämisestä ja kantakaupungin laajentamisesta.

Olemme seuranneet julkiseen valehteluun perustunutta Brexit-äänestystä tuloksineen ja herjaamiseen nojaavaa presidenttikampanjointia USA:ssa. Meidän ei tarvitse eikä pidä sortua vastaavaan yhdessä kaupunkimme tärkeimmistä tulevaisuutta ohjaavista päätöksistä. Valkoisiksi alueiksi jätetyt ongelmapaikat voidaan täydentää asiallisen ja avoimen valmistelun sekä kansalaismielipiteen perusteella myöhemmin osayleiskaavoilla.


Lisätietoja:
Ville-Veikko Rantamaula, puheenjohtaja, Helsingin Keskusta, puhelin 040 832 66 82
Antero Alku, varapuheenjohtaja, Helsingin Keskusta, puhelin 0400 446 841