Helsingin Keskustanuoret: Valtakunnallinen matkakortti

21.09.2006

Helsingin Keskustanuorten johtokunta teki Suomen Keskustanuorten liittokokoukselle aloitteen valtakunnallisen matkakorttijärjestelmän rakentamisesta.

Viime aikoina on nostettu esille valtakunnallisen matkakorttijärjestelmän rakentaminen. Tämä olisi hyvä sijoitus joukkoliikenteeseen ja helpottaisi julkisten liikennevälineiden käyttämistä.
 
Matkakorttijärjestelmän ollessa sama joka puolella on ulkopaikkakuntalaisen helppo matkustaa julkisilla tullessaan vieraaseen kaupunkiin. Tämä madaltaa huomattavasti kynnystä jättää auto kotiin ja käyttää julkista liikennettä matkatessa vieraalle paikkakunnalle. Laitteiden ollessa tuttuja ja samanlaisia joka puolella on kynnys lähteä matkustamaan pienempi. Pitkien matkojen tekeminen monen kunnan tai seutukunnan läpi helpottuisi. Olisi mahdollista lähteä kotoa paikallisliikenteen bussilla linja-autoasemalle tai juna-asemalle ja sieltä edelleen toiseen kaupunkiin ja siellä sikäläiseen paikallisliikenteen bussiin. Kaiken tämän voisi maksaa yhdellä kortilla.
 
Järjestelmä hyödyttäisi monta eri käyttäjäryhmää. Sitä voisi käyttää hyväkseen esimerkiksi pitkiä työmatkoja tekevät, jotka voisivat saada työpaikaltaan korvausta julkisen liikenteen käytöstä. Myös lomailijat voisivat lähteä huoletta matkalle tietäen voivansa tukeutua joukkoliikenteeseen joka puolella samalla kortilla. Toiselle paikkakunnalle opiskelemaan menevien ei tarvitsisi hankkia kahden kunnan matkakorttia ja vierailut kotipaikkakunnalla helpottuisivat.
 
Valtakunnallista matkakorttijärjestelmää toteutettaessa olisi myös paikallaan hyödyntää matkapuhelintekniikan tarjoamat mahdollisuudet. Jo nyt esimerkiksi Helsingissä on mahdollista maksaa paikallisliikenteen matkoja matkapuhelimella.
 
On tärkeää tukea tämän ympäristöystävällisen hankkeen etenemistä ja pyrkiä poistamaan mahdollisia ongelmia tarjoamalla rahallista apua ja periaatteellista tukea. Valtio voisi tukea hankkeen alkuun saattamista ja ottaa sen siipiensä suojaan.
 
Helsingin Keskustanuorten johtokunta 21.9.2006