Tonttipula ja asunnottomuus ratkaistava ripeästi

12.06.2007

Keskustan puoluehallituksen työvaliokunnan kannanotto

TONTTIPULA JA ASNNOTTOMUUS RATKAISTAVA RIPEÄSTI 

Keskustan puoluehallituksen työvaliokunta edellyttää, että kasvukeskusten tonttipula ja asunnottomuuden ratkaisu nostetaan asuntopolitiikan kärkihankkeiksi. Valmisteilla olevassa hallituksen asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa on esitettävä riittävät ratkaisut näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Jo vuosia jatkunut kasvukeskusten tonttipula on nostanut tonttien hinnat monin paikoin sietämättömälle tasolle. Keskustan mielestä tonttipulaa voidaan helpottaa esimerkiksi tehostamalla kaavoitusta, hyödyntämällä kunnallistekniikka-avustuksia, lisäämällä kuntien yhteistyötä ja maapolitiikan suunnitelmallisuutta sekä vauhdittamalla valtion maiden myyntiä kunnille. Monen suomalaisen unelma omasta talosta ei saa kaatua kohtuuttomiin tonttihintoihin.

Kasvukeskusten ja erityisesti Helsingin seudun tulee merkittävästi tehostaa maapolitiikkaa sekä lisätä ja nopeuttaa kaavoitusta kohtuuhintaisen tonttitarjonnan edistämiseksi. Kaavoitetut tontit on saatava mahdollisimman nopeasti rakennuskäyttöön.

Yhdyskuntarakennetta on kehitettävä ehyenä ja huomiota on kiinnitettävä myös työpaikkojen sijoittumiseen asuntojen läheisyyteen. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute on muodostunut erityisesti Helsingin seudulla kasvun ja työvoiman saatavuuden pullonkaulaksi. Keskustan mielestä kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon riittävyydestä on huolehdittava muun muassa valtion tukeman asuntotuotannon ehtoja parantamalla.

Keskusta pitää asunnottomuutta hyvinvointiyhteiskunnan häpeätahrana. Jotta maamme 7500 asunnottomalle saadaan katto pään päälle, tarvitaan uusia asuntolanomaisia asumisratkaisuja ja tiiviimpää yhteistyötä järjestöjen, kuntien ja valtion kesken. Hallitusohjelmaan kirjattu pitkäaikais-asunnottomien asuntojen avustusten tukiprosentin korottaminen on toteutettava viipymättä ja huolehdittava avustusten riittävyydestä. Keskustan mielestä tavoitteena on pidettävä asunnottomuuden poistamista Suomesta.