Helsingin Keskusta ja keskustan valtuustoryhmä: Toivottu ja kauaskantoinen päätös Helsingin tonttipulaan

21.06.2006

Helsingin Keskusta ja Keskustan valtuustoryhmä tukevat alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisen (kesk.) tavoitetta liittää osia Länsi-Sipoosta ja Vantaan Västerkullan kiilasta Helsinkiin. Keskustalaiset kannattavat maa-alueiden liittämistä kaupunkiin, koska tonttitarjontaa ei ole kyetty lisäämään kuntien välisin sopimuksin.

Sipoon alueiden liittämisellä saadaan helpotusta Helsingin tonttipulaan, sillä kaupungin nykyinen asuntokanta ei vastaa ihmisten toiveisiin ja tarpeisiin. Liitettävän alueen suunnittelun painopiste tulee olla pienimuotoisessa ja laadukkaassa, kohtuuhintaisessa sekä kulttuurimaisemaa vaalivassa kaupunkirakentamisessa. Ympäristö- ja kulttuuriarvot on huomioitava kestävää kehitystä edistävällä tavalla.
 
Säilyäkseen viihtyisänä ja elinkelpoisena pääkaupunkikin tarvitsee väljyyttä maa-alueilleen. Päätös helpottaa myös painetta rakentaa Malmin lentokenttää, jonka säilyttämistä muun muassa ilmailukäyttöön keskusta tukee.
 
Lisätietoja:
Terhi Peltokorpi, p. 050 5121579, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja
Anna-Mari Vimpari, p. 040 7227028, Helsingin Keskustan puheenjohtaja
 
Tausta:
 
Vuosikokouskannanotto 4.4.2006: Vaihtoehtoja asumiseen
Kannanotto 16.11.2004: Malmin kentän rakentaminen ei ratkaise Helsingin asunto-ongelmaa