Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura: Tarve sote-uudistukselle ei ole kadonnut

27.03.2019

Tarve sote-uudistukselle ei ole kadonnut

Soten kaatuminen oli suuri pettymys niille 2,5 miljoonalle kansalaiselle, joilla ei ole työterveyshuoltoa, yksityisvakuutusta tai joilla ei ole varaa käyttää kela-korvattuja yksityisiä palveluja. Kärsijöinä ovat erityisesti eläkeläiset, työttömät ja perusturvan varassa elävät ihmiset.

Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura on erityisen huolestunut siirtymävaiheen pitkittymisestä ja sen vaikutuksista kansalaisten yhdenvertaisten palvelujen saamiseen. Siirtymävaiheessa on varmistettava ulkoistusten rajoittamisella ja erityisellä kohdennetulla valvonnalla, ettei sosiaali- ja terveysjärjestelmää  vahingoiteta ja vaikeuteta uuden järjestelmän toimeenpanoa.

Lainsäädännöllä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirrettiin kuntien vastuulle 35 vuotta sitten. Kokemus on osoittanut, ettei näin enää nykypäivänä onnistuta rakentamaan toimivaa perus- ja erikoissairaanhoidon palveluverkostoa.

Uusi sote-malli on pikaisesti rakennettava  jo tehdylle perusteelliselle valmistelutyölle. Näin varmistetaan sote-kokonaisuuden hallinta. Se on välttämätön ehto turvaamaan riittävät ja ihmisiä lähellä olevat peruspalvelut.

Soten toimivien palveluketjujen turvaaminen edellyttää vahvoja palvelujen järjestäjiä. Kaavailtu malli tarjoaa hyvän pohjan. Se on malleista ainut, joka on perustuslaki selvityksissä todettu kestäväksi.  Sote-kokonaisuuteen on tärkeä yhdistää työvoima- ja elinkeinoasiat, joilla on tulevaisuudessa merkittävä yhteys muuhun sosiaaliturvaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen perustuu omatoimisuuteen ja lähimmäisten tukeen. Kunta lähiyhteisönä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa tarjoaa tälle toiminnalle hyvän ponnistuspohjan.