Soster-seuran kannanotto sote-uudistukseen

04.11.2019

Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittisen seuran kannanotto 4.11.2019

Nyt jo kuudes sote-uudistusta valmisteleva hallitus on lähtenyt liikkeelle luvattoman hitaasti. Työn käynnistäminen koko maassa on
pääkaupunkiseudun ratkaisun sekä kuntien tuottajaratkaisun vankina. Samaan aikaan maamme perus sosiaali- ja terveydenhuolto rapautuu ja kansalaisten palvelujen saanti vaikeutuu ja eriarvoistuu. Kuntien arvioidaan tekevän ensi vuonna historiansa huonoimman tuloksen.

Keskustan Soster-seura on huolissaan hidastelusta ja kansalaisten palvelujen saamisesta koko maassa. Neljä vuotta asian pyörittelyä on liian pitkä aika, kun väestön palvelutarve kasvaa. Soster-seura kiinnittää erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin.

  • Hallituksen tulee toiminnassaan priorisoida soten ja maakuntahallinnon pikainen  toimeenpano, aikaa ei ole enää vuosia kestävään hankeselvittelyyn ja hallinnon rakennepohdintaan.
  • Valtakunnallisesti yhdenmukaista hallintoja rahoitusrakennetta koskeva lainsäädäntö on saatava pikaisesti aikaiseksi niin, että se on perustuslain mukainen ja varmistaa kansalaisten yhdenmukaisen kohtelun.
  • Pääkaupunkiseudulle on saatava moderni ja kattava hallintoratkaisu, eikä sitä tule pirstoa liian pieniksi kokonaisuuksiksi. Kattavan hallinnon sisälle on muodostettava asiakkaiden tarpeista lähtevä toimintaverkosto. Aluehan on kooltaan kompakti kokonaisuus.
  • Tulevaisuuden sotekeskukset on valmisteltava nopeasti varmistaen toimintatapojen uudistaminen. Kokeiluilla voidaan hallituskauden lopussa tarkentaa mallia.

Soster-seura pitää tärkeänä, että yhtenäisen maakuntamallin puitteissa paikallisuus ja alueiden erityistarpeet määräävät palveluverkoston muodot ja ratkaisut niin pääkaupunkiseudulla kuin muualla maassa. Aikaa on kokemuksen mukaan vähän, jotta hallituskauden aikana voidaan vaalit järjestää ja toiminta uskottavasti aloittaa.