Rossi: Pääkapunkiseudun työlllisyysrahat metropolivaltuuston päätettäväksi

02.12.2009

Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja Mika Rossi

PÄÄKAUPUNKISEUDUN TYÖLLISYYSRAHAT METROPOLIVALTUUSTON PÄÄTETTÄVIKSI

Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja Mika Rossi esittää, että seuraavan hallituksen ohjelmassa olisi järkevää siirtää päätöksenteko työllisyysmäärärahoista vaaleilla valittaville pääkaupunkiseudun metropolivaltuustolle ja edelleen joka puolella Suomea maakuntavaltuustoille.

”Nopeasti lisääntyvän työttömyyden oloissa sosiaalinen eheys vaarantuu ja syrjäytymisen vaara lisääntyy pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. Samaan aikaan, kun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävien yhtenäistä järjestämisvastuuta edistetään maakuntapohjaisesti, olisi järkevä liittää työllisyysmäärärahojen käytöstä päättäminen osaksi samaa kokonaisuutta. Pääkaupunkiseudulla luontevin päätöksentekoelin olisi metropolivaltuusto”, Rossi toteaa.

”Kansanvallan ja alueiden erilaisuuden huomioiminen toteutuisivat tällä tavalla parhaiten. Määrätietoisella metropolipolitiikalla voidaan vielä torjua tai vähintäänkin hidastaa syrjäytyneiden asuinalueiden muodostumista. Tämä edellyttää mahdollisimman nopeasti kuntarajat ylittäviä toimia, joilla sosiaalista eheyttä voidaan vaalia ja käyttää alueen kaikkia resursseja suunnitelmallisesti kokonaisuus huomioiden. Työllisyyden edistäminen sopii erinomaisesti tähän kokonaisuuteen”., Rossi sanoo.

Lisätietoja: puheenjohtaja Mika Rossi 0400 588 696