Mika Rossi: Helsingin seudun kuntien sitouduttava asunto-ongelmien ratkaisemiseen - valtio voisi ottaa vetovastuuta

20.10.2010

Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja Mika Rossi:

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN SITOUDUTTAVA ASUNTO-ONGELMIEN RATKAISEMISEEN – VALTIO VOISI OTTAA VETOVASTUUTA

Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja Mika Rossi kehottaa Helsingin seudun kuntia sitoutumaan tosissaan asunto-ongelmien ratkaisemiseen yhdessä. Ministerit Vapaavuori ja Tölli voisivat kutsua kokoon korkean tason foorumin asian vauhdittamiseksi.

”Asuntojen niukkuudesta ja korkeasta hintatasosta on tullut jo vuosia sitten paitsi asukkaiden, myös yritysten näkökulmasta alueen kilpailukyvyn haittatekijä. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute vaikeuttaa työvoiman saantia. Tämä on todettu myös useissa tutkimuksissa. Helsingin seudun kuntien sopimat maankäyttöä, asumista ja rakentamista koskevat strategiset linjaukset koordinoivat monia asioita, mutta eivät kohtuuhintaista asumista”, Rossi toteaa.

”On syytä oivaltaa, että laaja ja kohtuuhintainen asuntotarjonta tarkoittaa myös suoraa kansainvälistä kilpailuetua alueen yrityksille, kun näiden ei tarvitse maksaa työntekijöilleen korkeat asumiskulut kattavaa ylikorkeaa palkkaa.”, Rossi jatkaa.

”Hallitus hyväksyi iltakoulussaan 30.1.2008 asuntopoliittisen toimenpideohjelman. Hallitus on tukenut seudun asuntotuotantoa merkittävällä tavalla paitsi ohjelman puitteissa, myös elvytystalkoissa. Toivottavasti alueen kunnat sitoutuvat tosissaan seudun asunto-ongelmien ratkaisemiseen yhdessä koko alueen etua ajatellen. Tällä hetkellä toimintaa leimaavat omien etujen vaaliminen ja osaoptimointi”, Rossi painottaa


Lisätietoja: Mika Rossi 0400 588 696.