Mika Rossi: Helsingille pormestari kansanvaalilla

19.03.2010

Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja Mika Rossi

HELSINGILLE PORMESTARI

Keskustan Helsingin piirin puheenjohtajan Mika Rossin mielestä helsinkiläisille pitää tarjota oikeus äänestää pormestarista suoralla kansanvaalilla.

”Ihmiset haluavat vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, mutta he kokevat, että valta on virkamiehillä eikä poliittisesti valituilla päättäjillä. Valtio on ilmoittanut olevansa valmis luomaan suoralle vaalille mahdollisuudet halukkaille kunnille ja kaupungeille.”, Rossi sanoo.

”Nyt kaupunkilaisia kuullaan, mutta ei kuunnella. Suoraan vaaliin perustuva pormestarijärjestelmä loisi suoran jännitteen valitsijoiden ja pormestarin välille ja vahvistaisi demokratiaa myös vaalien välillä. On selvää, että kaupunki loisi nopeasti uudenlaisia vuoropuhelun välineitä pormestarin johtaman hallinnon ja äänestäjien välille.”, Rossi toteaa.

”Kuntavaalien äänestysprosentti on pysynyt alhaisena jo useissa vaaleissa Helsingissä. Sama on ollut havaittavissa koko maassa. Valitettavasti mikään erityinen seikka ei viittaa siihen, että tilanne olisi paranemassa, päinvastoin. Suora pormestarivaali olisi yksi vahva lääke laskevaan äänestysaktiivisuuteen.”, Rossi painottaa.

Lisätietoja: Mika Rossi 0400 588 696