Terhi Peltokorpi: Pysyvä ratkaisu terveystieteen yliopistokoulutukseen Helsinkiin

20.02.2015

Terhi Peltokopi: Pysyvä ratkaisu terveystieteen yliopistokoulutukseen Helsinkiin

Keskustan helsinkiläinen kansanedustaja Terhi Peltokorpi vaatii, että terveystieteen yliopistokoulutukseen Helsinkiin pitää löytää pysyvä ratkaisu. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Vaasan yliopisto ovat solmineet sopimuksen sosiaali- ja terveyshallintotieteen kaksivuotisen maisteriohjelman käynnistämisestä Helsingissä ensi vuonna. Se ei kuitenkaan ratkaise koko ongelmaa, jonka laajuus realisoituu tulevina vuosina.
– Sopimus on hyvä, mutta nyt sovittu kaikkiaan kolmen 20 oppilaan ryhmän koulutus ei riitä kattamaan koko tarvetta, Peltokorpi toteaa.

Esimerkiksi HUS:n ja Helsingin kaupungin palveluksessa olevista terveydenhuollon johtajista vajaat 300 on eläköitymässä seuraavan kymmenen vuoden aikana.
– Hallinnon osaajien lisäksi olisi oltava mahdollisuus suuntautua myös opetukseen tai tutkimukseen. Pääkaupunkiseudulla on ammattikorkeakouluja ja toisen asteen oppilaitoksia, jotka tarvitsevat pätevyysvaatimukset täyttäviä terveydenhuollon opettajia, Peltokorpi muistuttaa.

Terhi Peltokorpi toteaa, että monet helsinkiläiset opiskelumahdollisuutta odottavista eivät ole tuoreita ylioppilaita vaan hoitotyötä jo pidempään tehneitä perheellisiä ruuhkavuosiaan eläviä, useimmiten naisia. Muualla opiskelusta aiheutuu kustannuksia sekä työnantajalle että opiskelijoille.
– Jos opiskelu olisi mahdollista Helsingissä, moni voisi suorittaa opinnot jopa työn ohessa, Peltokorpi sanoo.

Peltokorpi iloitsee nyt solmitusta sopimuksesta mutta odottaa, että terveystieteen yliopistokoulutuksen löydetään pysyvä ratkaisu ja koulutus saadaan käynnistymään eri suuntautumisvaihtoehtoineen Helsingin yliopistossa. 

Lisätietoja: Terhi Peltokorpi, puhelin 040 557 4671