Pekka Puska: Vammaispalvelujen hankintojen ongelmat korjattava

02.03.2018

Pekka Puska: Vammaispalvelujen hankintojen ongelmat korjattava

Joulukuussa 2016 hyväksytty hankintalaki on tuonut esiin monia ongelmia erityisesti vammaisten palvelujen suhteen – niin Helsingissä kuin muuallakin. Epäkohtia on havaittu etenkin vaikeavammaisten palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun suhteen.

Kun kaupungit nyt kilpailuttavat palvelut, valinta kohdistuu usein vain hinnan perusteella ja suuriin palveluntuottajiin. Vammaiset ja heidän läheisensä ovat tällöin osattomia itseään koskevissa palvelupäätöksissä. Heillä ei ole vaikutusmahdollisuuksia eikä oikeuskeinoja itseään koskevissa ratkaisuissa. Ongelmana on myös palveluntuottajien vaihtuminen kilpailukausittain.

Näiden epäkohtien korjaamiseksi syntynyt kansalaisaloite on tulossa eduskuntaan vielä tänä keväänä. Aloite lähtee siitä, että elämänmittaisten ja välttämättömien palvelujen järjestäminen jätettäisiin kuntien kilpailutuksen ulkopuolelle. Sen sijaan vammainen voisi itse valita alueella olevista palveluista oman tilanteensa mukaan esimerkiksi asiakassetelin avulla.

Tällainen menettely vastaisi soten valinnanvapauslaissa suunniteltua järjestelmää. Sen sijaan että palvelun järjestäjä kilpailuttaisi isoja tuottajia, vammaiset itse tekisivät valinnan ja näin ”kilpailuttaisivat” auktorisoituja tuottajia oman tilanteensa mukaan. Ehdotettu menettely vastaisi myös paremmin YK:n  vammaissopimuksen  tavoitteeseen vammaisten itsemääräämisoikeudesta.

Pekka Puska
Kansanedustaja (kesk), Helsinki