Helsingin Keskusta: Pääkaupunkiseudulle sosiaalisen ehdeyden ohjelma

04.11.2010

Keskustan Helsingin piirin syyskokous

PÄÄKAUPUNKISEUDULLE SOSIAALISEN EHEYDEN OHJELMA

Keskustan Helsingin piirin syyskokous esittää, että seuraavassa hallitusohjelmassa sovitaan pääkaupunkiseudun sosiaalisen eheyden ohjelmasta.

Ohjelmassa valmistellaan ja toteutetaan toimenpiteet, joilla kaupunkien ja valtion yhteistoimin pääkaupunkiseudun asuinalueiden sosiaalista eriytymiskehitystä jarrutetaan ja turvataan sosiaalisen ja mahdollisuuksien tasa-arvon toteutuminen.

Suomalainen kaupunkipolitiikka on voinut perustua tähän saakka ennen kaikkea mahdollisuuksien hyödyntämiseen - toisin kuin Euroopassa yleensä. Keski- ja Etelä-Euroopassa kaupunkipolitiikka on keskittynyt heikoimpien kaupunginosien ongelmien hoitamiseen. Tilanne Suomessa on kuitenkin muuttumassa ja siksi kaupunkipolitiikan painopisteissä eriytymiskehitys on otettava erityisellä tavalla huomioon ja toimenpiteiden kohteeksi.

Suomessa on läpi vuosikymmenien ja monien rakennemuutosten pystytty laajassa kansallisessa yhteisymmärryksessä estämään asuinpaikkaan tai perhetaustaan perustuvaa ylisukupolvista sosiaalisten ongelmien kärjistymistä. 


Lisätiedot: Mika Rossi, puhelin 0400-588696