Helsingin Keskustanuoret: Opetusviraston tulisi tehdä yhteistyötä oppilaskuntien kanssa

18.11.2008

Viime päivinä on käyty keskustelua uutisesta (HS 16.11.2008), jonka mukaan opetusvirasto on kieltämässä Helsingin lukioilta viikon mittaiset syyslomat kuulematta opiskelijoiden mielipidettä asiasta. Opetusvirasto on aiemminkin tehnyt päätöksiä opiskelijoita kuulematta, ja tämä tapaus valitettavasti vahvistaa kuvaa virastosta, joka ei kuuntele nuorten mielipiteitä heitä koskevia päätöksiä tehdessään.

Helsingin Keskustanuoret katsoo, että päätökset syysloman pituuden kaltaisista asioista tulisi jatkossakin tehdä koulukohtaisesti, tuolloin koulujen ja opiskelijoiden tarpeet voidaan huomioida paremmin. Vaikka opetuslautakunta on jo vuosi sitten linjannut syysloman pituudeksi kaksi päivää, tähän saakka lukioilla on ollut mahdollisuus koulukohtaisiin joustoihin. Kun päätöksenteko tapahtuu lähellä opiskelijoita, siihen saadaan käytännönläheisyyttä ja avoimuutta. Pitkä syysloma tukee opiskelijoiden jaksamista katkaisemalla pimeän syyslukukauden ja tarjoamalla mahdollisuuden kouluasioista irrottautumiseen. Lisäksi se mahdollistaa erityisesti erityistehtävän saaneissa lukiossa opiskeleville ulkopaikkakuntalaisille nuorille loman perheidensä luona.

Helsingin Keskustanuoret muistuttaa, että lain mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa päätöksissä ja pitkillä syyslomilla on ollut laaja kannatus opiskelijoiden keskuudessa. Järjestön mielestä kouluja koskevissa päätöksissä virkamiesten tulisi tehdä yhteistyötä oppilaskuntien kanssa, tämä rakentaa luottamusta nuorten ja viranomaisten välille sekä kannustaa nuoria osallistumaan yhteiskunnallisten asioiden hoitoon.

Lisätietoja:

Abdirahim Mohamed Hussein
puheenjohtaja, Helsingin Keskustanuoret
abdi_007( a )hotmail.com
041-4812322

Eeva Kärkkäinen
toiminnanjohtaja, Helsingin Keskustanuoret
helsinki( a )keskustanuoret.fi
044 514 4361