Nuorten vaikutusmahdollisuudet turvattava Helsingissä

16.10.2009

Nuorten vaikutusmahdollisuudet turvattava Helsingissä

Helsingin Keskustanuoret ovat huolissaan helsinkiläisten nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. Helsingin päättäjien on tarjottava nuorilleen todellinen mahdollisuus tuoda ääntään kuuluville kaupunginhallinnossa.

Monessa kunnassa, mukaan lukien Espoo ja Vantaa, nuorien vaikutusmahdollisuudet on turvattu perustamalla nuorisovaltuusto. Helsingin on aika seurata tätä esimerkkiä luomalla nuorisovaltuusto, jolla on oikeus lähettää puhevaltaiset edustajansa kaupunginvaltuuston ja lautakuntien kokouksiin. Nuorisovaltuuston kautta nuorille on luotava virallinen asema kunnallisessa poliittisessa päätöksenteossa. Lisäksi nuorisovaltuustolle tulee määritellä oma budjettinsa, jonka käytöstä nuorien hyödyksi sen jäsenet saavat itse päättää.

Nykyinen Nuorten Ääni ei ole kyennyt korvaamaan nuorisovaltuuston toimintaa, eikä tieto niistä ole koulujen ja lukioiden kautta levinnyt tarpeeksi laajalle. Yksittäiset kokoukset ja kerran vuodessa pidettävät Avoimet Foorumit eivät ylläpidä nuorten kiinnostusta yllä yhteiskunnallisten asioiden hoitoon. On syytä huolehtia myös siitä, että nuorisovaaleissa suuri joukko nuoria käyttää äänioikeuttaan. Päättäjien on tultava alas norsunluutorneistaan ja oltava valmiita kuuntelemaan nuoria ympäri vuoden.

Nuorisovaltuustossa ehdolle voisi pyrkiä ja valintaan voisi ottaa osaa kuka tahansa äänestyskelpoisuuden täyttävä nuori helsinkiläinen. Tämä antaisi nuorille tilaisuuden oppia kansalaisvaikuttamista muuallakin kuin yhteiskuntatiedon tunnilla.

Helsingin Keskustanuoret ry