Helsingin Keskusta: Nuorten siirtyminen työelämään sujuvammaksi ja yhteiskuntatakuu Helsingin kärkihankkeeksi

22.05.2012

Nuorten siirtyminen työelämään sujuvammaksi ja yhteiskuntatakuu Helsingin kärkihankkeeksi

Jokaisen kunnan on oman tulevaisuutensa takia huolehdittava nuoristaan. Työelämään siirtyy vuosittain noin 10 000 uutta työntekijää vähemmän kuin sieltä siirtyy eläkkeelle. Helsingin kaupungin on tehtävä ratkaisuja, joilla tuetaan nuorten työllistymistä. Jotta kaupungin tarjoamat toimet saavuttaisivat nuoret tehokkaammin, käyttöön tulee ottaa ns. yhden luukun periaate, jonka avulla nuori saa tarvitsemansa tuen ja palvelut yhdeltä ihmiseltä.

Helsingin Keskusta kannustaa helsinkiläisiä oppilaitoksia ja elinkeinoelämää tekemään entistä enemmän yhteistyötä. Nuoret kaipaavat konkreettista tukea oman työuransa hahmottamiseen. Esimerkiksi työnantajien esittelyt ja omakohtaiset uratarinat kertovat nuorille työn sisällöstä ja auttavat oman tulevaisuuden hahmottamisessa.

Helsingin kaupungin työnantajille myöntämää palkkatuen käyttöä on lisättävä. Tarjoamalla nuorille tukea työuran alkuun, lisätään nuorten vastuunottoa ja ammatillista itsetuntoa. Elinkeinoelämää on kannustettava nuorten työntekijöiden aitoon palkkaamiseen: Nuorille on maksettava työstä työehtosopimuksen mukainen palkka. Palkattomien harjoittelujen ketjuttamista Helsingin Keskusta ei hyväksy.

Helsingin kaupungin on otettava nuorten yhteiskuntatakuu myös omaksi kärkihankkeekseen, jossa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu- opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. 

Merkittävin nuorten syrjäytymisen aiheuttaja on toisen asteen tutkinnon puuttuminen. Helsingissä vuonna 2011 lähes tuhat nuorta jäi ilman toisen asteen koulutuspaikkaa. Helsingin tulee taata koulutuspaikka jokaiselle Helsingissä asuvalle peruskoulun päättäneelle nuorelle. Muita keinoja ovat kymppiluokan kehittäminen, oppisopimuskoulutuksen ja työpajatoiminnan lisääminen, sekä etsivään nuorisotyöhön panostaminen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä kärkenä tulee olla nuoren itsetunnon kehittäminen ja oman osaamisen tunnistaminen.

Lisätiedot:
Markus Kinnunen, puheenjohtaja, Helsingin Keskusta, puhelin 040 754 7391
Elina Havu, varapuheenjohtaja, Helsingin Keskusta, puhelin 050 524 9096