Mika Rossi: Kaupungin vuokra-asuntotuotanto täytyy pitää pyörimässä

01.10.2010

Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja Mika Rossin kannanotto Helsingin kaupungin talousarvioesitykseen

 

KAUPUNGIN VUOKRA-ASUNTOTUOTANTO TÄYTYY PITÄÄ PYÖRIMÄSSÄ

- Verotuksen kiristäminen edellyttää luottamuksen vahvistamista

 

Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja Mika Rossin mielestä myös pienituloisen tulee voida asua Helsingissä. Vaikka kaupunki joutuu lykkäämään investointejaan, olisi tärkeää, että kaupungin vuokra-asuntotuotantoa jatkettaisiin edelleen. Asuntopolitiikka on pääkaupungille paitsi vahva sosiaalisen eheyden väline, niin myös avain työvoiman saatavuuden pullonkaulojen avaamiseen.

 

- Yksi tapa investointien rahoittamiseksi voi olla keskustan arvokiinteistöjen myyminen ja virastojen siirtäminen muihin kaupunginosiin tyhjiin halvempiin tiloihin. Vapautuvalla pääomalla voitaisiin pitää yllä kohtuullisia investointeja myös niukkuuden oloissa, Rossi toteaa.

 

Verotuksen kiristäminen edellyttää luottamuksen vahvistamista

 

Helsingin kaupungin rahat eivät tule riittämään nykyisellä menolla. Ne eivät tule riittämään, vaikka kunnallisveroa kiristetäänkin nostamalla se 17,5 %:stä 18,5 %:een prosenttiin.

 

- Kaupunkilaiset voivat hyväksyä verotuksen kiristymisen, jos samaan aikaan vahvistetaan uskoa siihen, että kaupunki toimii jo tulevana vuonna, mutta myös pitemmällä tähtäimellä tehokkaammin. Kaupunkilaisten on voitava luottaa siihen, että kaupungin toiminnassa tullaan näkemään sellaisia muutoksia, jotka antavat uskoa heidän rahojensa parempaan käyttöön., Rossi painottaa.

 

- Kaupungin tulee voida ottaa käyttöön myös markkinasuuntautuneita ratkaisuja palvelujen järjestämisessä siellä, missä se voidaan osoittaa taloudellisesti ja laadullisesti järkeväksi, Rossi jatkaa.