Mika Rossi: HUS pysyköön lestissään - ei yksityissairaalalle

22.10.2010

Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja Mika Rossi

HUS PYSYKÖÖN LESTISSÄÄN – EI YKSITYISSAIRAALALLE

Keskustan Helsingin piirin puheenjohtaja Mika Rossin mukaan HUS:n suunnittelema yksityissairaalan perustaminen tulee pysäyttää alkuunsa.

”Suomessa on useita yksityisiä alan toimijoita, joten ainakaan kilpailusyillä tällaista hanketta ei voi perustella. HUS:n liiketaloudelliset näytöt viime vuosilta eivät myöskään luo kovin positiivista odotusta sille, että veronmaksajien etu toteutuisi hankkeessa.”, Rossi painottaa.

”Julkinen ja yksityinen sektori pysyköön erillään. Suomeen ei tarvita markkinasuuntautuneesti organisoituja julkisen hallinnon jatkeita. Tämä synnyttää harmaita alueita, joissa julkisen terveydenhuollon kansanvaltainen ohjaus loittonee ja toisaalta luodaan potentiaalisia markkinahäiriöitä”, Rossi jatkaa.