Markku Vuorinen: Millainen on hyvä terveysasema

16.02.2013

Markku Vuorinen:

MILLAINEN ON HYVÄ TERVEYSASEMA

Koillis-Helsingin Lähitiedossa on käsitelty lähiterveysasemien, erikoisesti oman alueemme, terveysasemien tulevaisuutta. Terveysasemien tulevaisuuden pohjaksi oli valittu muutaman kokoomuslaisen poliitikon näkemys. Mielestäni kokoomuslaisten politiikkojen mielipiteiden painoarvoa oli kirjoituksessa liioiteltu. Toki kokoomus on valtuuston suurin puolue, mutta 85 valtuutetusta heitä on 23. Suuri enemmistö, 62 valtuutettua on muista puolueista. Suhde on suunnilleen sama myös sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Uutinen oli asiatiedoiltaan hyvä, mutta hengeltään liian synkkämielinen. Mitään ei ole vielä päätetty, eikä lopputulosta tiedä kukaan. Entäpä jos alueemme terveyspalvelut vain paranevat. Tällöin synkistely ja murehtiminen on ollut turhaa.

On selvää, että terveysasemien määrä tulee joillain alueilla vähenemään ja joillain alueilla lisääntymään. Hyvän terveyspalvelun mittari ei ole ainoastaan terveysasemien ja sairaaloiden määrä. Tärkeintä on palvelutaso ja se miten kaupunkilaisia palvellaan. Uudenmaan maakunnan kokoisella Rovaniemellä on vain kaksi terveysasemaa ja välimatkat pitkiä. Useimmat ihmiset käyvät terveysasemilla vain 1-2 kertaa vuodessa. Meillä lähes kaikki palvelut säilyvät lähipalveluina, koska välimatkat ovat lyhyet.

Uusi sosiaali- ja terveysvirastomme on valtava laitos, jossa on yli 15.000 työntekijää ja yli kahden miljardin euron vuosibudjetti. Meillä on valtavasti voimavaroja käytettävissä, mutta myös paljon apua tarvitsevia ihmisiä. Istun nyt tuossa 13 hengen sosiaali- ja terveyslautakunnassa seuraavat neljä vuotta. Jo muutaman kokouksen perusteella voin todeta, että sosiaali- ja terveysviraston haasteet ovat valtavat. Vain ahkeralla ja rakentavalla yhteistyöllä päästään hyviin tuloksiin.

Erikoisesti lähipalveluja tarvitsevat pienet lapset ja vanhukset, joille liikkuminen on vaikeampaa. Lähialueen pienet terveysasemat ovat asukkaiden mieleen. Kun niissä on riittävä määrä lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa, niin silloin palvelu toimii. Erikoissairaanhoito voidaan keskittää suurempiin yksiköihin, mutta lääkäreiden vastaanotot pitää olla hajautettuna ympäri kaupunkia.

Nyt on keskustelemisen ja hyvän tulevaisuuden rakentamisen aika kaupunkilaistemme parhaaksi. Muistetaan, että ihmiset eivät ole sosiaali- ja terveysvirastoa varten, vaan virasto on ihmisiä varten. Tätä palvelevaa mieltä olen jo havainnut uudessa virastossamme.

Markku Vuorinen
varavaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen