Malmin kentän rakentaminen ei ratkaise Helsingin asunto-ongelmaa

14.12.2004

MALMIN KENTÄN RAKENTAMINEN EI RATKAISE HELSINGIN ASUNTO-ONGELMAA

Helsingin Keskustan mielestä uuden lähiön rakentaminen Malmin lentokentän paikalle ei ratkaise Helsingin asuntokannan ja asuntojen kysynnän välistä risti-riitaa. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyön tiivistäminen, vanhojen alueiden täydennysrakentaminen ja rakennusten saneeraus korkeampaan laatutasoon ja väljempään asumiseen ovat keinoja, joilla Helsingin asema asuinkaupunkina paranee.

Täydennys- ja korvausrakentaminen on kaupungillekin valmiin kunnallistekniikan vuoksi edullisempaa kuin rakennuskelvottoman maan kunnostaminen. Helsingin pinta-ala ei kasva, joten asukaslukukaan ei voi kasvaa loputtomasti. Kaiken muun kuin asumiseen käytetyn maan muuttaminen tonteiksi ja niiden rakentaminen asunnoiksi ei ole oikea tavoite elinkelpoiselle kaupungille. Tärkeämpää on panostaa asumisen ja ympäristön laatuun, jotta nykyiset asukkaat viihtyvät Helsingissä. Liian moni näkee, että ainoa keino parempaan asumiseen on muuttaa pois kaupungista. Malmin lentokenttä ei ole ilmailuharrastajien hiekkalaatikko, vaan Helsinki-Vantaan kentälle sopimattoman pienlentotoiminnan kuten pelastustoiminnan sijoituspaikka. Tällaista toimintaa ei voisi kokonaan siirtää Kiikalaan vaan sille olisi rakennettava korvaava sijoituspaikka kansainvälisen suurkonekenttämme yhteyteen. Kaupunkilaisten enemmistö on mielipidetiedustelujen mukaan Malmin lento-kentän säilyttämisen kannalla. Helsingin Keskusta ihmettelee, miten on mahdollista, että päätöksentekijät eivät aja kaupunkilaisten intressejä. Malmin len-tokenttä on arvo sinänsä, jotain erikoista, jota Helsingillä on. Savipohjaiselle suolle rakennettu betonilähiö ei tuo mitään lisä-arvoa pääkaupungillemme.