Keskustan puoluehallituksen työvaliokunta: Malmin lentoaseman jatko turvattava

06.11.2014

Keskustan puoluehallituksen työvaliokunta:
Malmin lentoaseman jatko turvattava

 


Lehdistötiedote 6.11.2014
Julkaisuvapaa heti

Maan hallitus on päättänyt Malmin lentoaseman lakkauttamisesta. Päätöstä on perusteltu alueen siirtämisellä Helsingin kaupungin asuntotuotannon tarpeisiin. Keskustan mielestä hallituksen on syytä harkita päätöstään vielä kerran.

Keskustan työvaliokunta toteaa, että Helsingin kaupungilla on jo muutoinkin käytössään huomattavia maareservejä asuntokäyttöön. Ilman Malmiakin kaavoitettavaa maata on tässä vaiheessa jo reilusti yli 100 000 asukkaalle.

Malmi on tärkeä ja aktiivisessa käytössä oleva lentoasema, jota tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Kentällä on tärkeää viranomais- ja koulutustoimintaa sekä lisäksi monenlaista yritys- ja harrastustoimintaa. Sen sijainti pääkaupunkiseudulla on erinomainen, eikä realistista korvaavaa vaihtoehtoa sille ole edes näköpiirissä. Ei voida ajatella, että nykyisen Malmin lentoliikenteen voisi siirtää ruuhkaiselle Helsinki-Vantaalle.

Näyttää siltä, että hallitus on tehnyt päätöksensä vaillinaisin perustein. Väärä päätös on syytä muuttaa, ennen kuin on liian myöhäistä.

___________________
Lisätiedot:
puoluesihteeri Timo Laaninen, p. 050 388 0004
kansanedustaja Antti Kaikkonen, p. 050 511 3160