Helsingin Keskustanuoret: Keskustanuorille maahanmuuttopoliittinen ohjelma

21.09.2006

Helsingin Keskustanuorten johtokunta esittää, että Suomen Keskustanuoret laatisivat itselleen maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Liittokokousaloite kuuluu kokonaisuudessaan näin:


Keskustanuorten monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyön käynnistäminen on eräs viime vuosien merkittävimmistä uudistuksista liiton toiminnassa. Hyvin käynnistynyttä käytännön toimintaa voidaan tukea aatteellisella ohjelmatyöllä.
 
Keskustanuorten perusarvot ovat hyvä perusta suomalaisen maahanmuuttopolitiikan uudistamiselle. Ihmisyysaate, sivistysarvojen puolustaminen ja suvaitsevaisuus ovat erinomaisia lähtökohtia myös maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä.
 
Nykyisissä poliittisissa ohjelmissa maahanmuuttajien asemaan liittyviä erityisongelmia käsitellään vain hajanaisesti. Esimerkiksi maahanmuuttajien työllistyminen ja koulutus sekä heidän mahdollisuutensa osallistua demokraattiseen päätöksentekoon ovat kysymyksiä, joita tulee tarkastella myös kokonaisuutena. Suomalaista yhteiskuntaa on kehitettävä paremmin etnisen moninaisuuden huomioivaksi.
 
Keskustalainen tapa tehdä työtä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi voi perustua etenkin vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan ja paikallisen tason päätöksentekoon. Kansalaisyhteiskunnassa tehtävä maahanmuuttajatyö antaa tuen valtion omalle vastuulle maahanmuuttokysymyksissä.
 
Poliittisten nuorisojärjestöjen osuus Suomen maahanmuuttopolitiikan kehittämisessä on toistaiseksi ollut varsin vähäinen, ja Keskustanuorilla on mahdollisuus tehdä pioneerityötä. Helsingin piirin mielestä olisikin korkea aika aloittaa Keskustanuorten maahanmuuttopoliittisen ohjelman valmistelu.