Helsingin Keskustanuoret: Lisää demokratiaa Helsinkiin

28.10.2016

Helsingin Keskustanuoret:
Lisää demokratiaa Helsinkiin

Helsingin Keskustanuoret esittävät, että helsinkiläisten päätöksentekoon osallistumista ja kaupunkilaisten demokratiaa tulee lisätä luomalla kaupunginosavaltuustot. Tämä turvaisi paikallisdemokratian toteutumisen sekä kaupunkilaisten mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon tulevaisuudessa. Helsinki on liian suuri yksikkö tehokkaan paikallisdemokratian toteuttamisen kannalta. Kaupunkilaisten osallistuminen päätöksentekoon ei toimi, koska kaupunkilaiset otetaan mukaan valmisteluun liian myöhään ja asiat esitellään usein ilmoitusluontoisina. Isot puolueet ja hallintorakenteet jyräävät pienen ihmisen.

Helsinki uudistaa johtamisjärjestelmäänsä ja aikoo ottaa sen käyttöön tulevalla vaalikaudella. Tämä johtaa päätöksenteon ja kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksien uudistumiseen, mutta uudessa järjestelmässä kaupunkilaisten osallistumismahdollisuudet eivät kuitenkaan ole riittävät. Kun kaupunkilaiset eivät koe voivansa vaikuttaa asuinpaikkansa kehitykseen ja lähiympäristöönsä, poliittiselta päätöksenteolta katoaa oikeutus. 

Kynnys helsinkiläiselle osallistua paikallisen päätöksentekoon on jo nyt maan korkein. Helsingin kaupunkipoliitikot ovat jo nyt puoliammattilaisia ja päätöksentekoa kritisoidaan toistuvasti liian virkamiesvetoiseksi. Jotta uusista osallistumisen keinosta ei tule pelkästään palautelomakkeiden täyttämistä ja keskustelukerhoilla epätoivoista istumista, tarvitaan käytännön ratkaisuja. Kaupunginosavaltuustot voisivat vaikuttaa esimerkiksi asemakaavoihin sekä puistojen ja viheralueiden suunnitteluun. Kaupunginosavaltuustoilla tulee olla oikeus lausua kaupunginosaa koskevia kysymyksiä kaupungin valtuustolle. Kaupunginosavaltuustot valittaisiin kuntavaalien yhteydessä. 

Helsingin Keskustanuorten mielestä paikallisista asioista päätetään parhaiten paikallisella tasolla. Kaupunginosavaltuustot alentaisivat osallistumiskynnystä paikallisen päätöksentekoon ja parantaisivat päätöksenteon valmistelua sekä omalta osaltaan olisivat rakentamassa parempaa yhteisöllisyyttä pääkaupunkiimme. Annetaan siis helsinkiläisille oikea mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon myös kaupunginosatasolla!