Lauttasaaren Keskustaseura: Lauttasaaren monimuotoisuus säilytettävä

15.03.2016

Lauttasaaren Keskustaseura:
Lauttasaaren monimuotoisuus säilytettävä

Nyt esitetty yleiskaava muuttaa Lauttasaaren ilmettä entistä enemmän asutuskeskittymän suuntaan. Lauttasaaren Keskustaseura esittää huolensa, että saaren monimuotoisuus on häviämässä. Erityisen huolissamme olemme työpaikkojen säilyvyydestä ja yritystoiminnan mahdollisuuksista. Jo nyt pieni- ja keskisuurten yrittäjien mahdollisuuksia saarella rajoittavat sopivien hinta-laatu -suhteen omaavien tilojen saatavuus. Osa yrityksistä on joutunut siirtämään toimintansa pois saarelta. Tällä on suoranaisia heijastuksia myös ravintolapalveluihin. Monelle ravintoiloitsijalle lounaspalvelu on tärkeä osa liiketoimintaa. Myös saarelaisille on tärkeää, että arkipäivän palveluita on mahdollisimman kattavasti eri puolella saarta käytettävissä. Tähän saakka olemme voineet hoitaa melkein kaikki asiat saarella. Erityisesti, jos saarelle kaavailujen ehdotusten mukaisesti asutetaan lisää väkeä, olisi vähintään toivottavaa, että nykyiset palvelut lisääntyisivät tai pysyisivät samana. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että kaupungin suunnitelmissa Lauttasaari nähdään hiljaisena asumislähiönä. Me haluamme, että monimuotoisuus säilyy tulevaisuudessakin.