Lasten ja nuorten tarpeet on otettava paremmin huomioon politiikanteossa

05.06.2006

Terhi Peltokorpi: Lasten ja nuorten tarpeet on otettava paremmin huomioon politiikanteossa.

Kansanedustaja Terhi Peltokorpi vaati 5.6. Puistolan Keskustaseuran kokouksessa Helsingissä, että lapsivaikutusten arviointia olisi syytä toteuttaa lainsäädäntötyössä ja erityisesti kuntien talousarviovalmistelussa. Jos budjetteja tarkasteltaisiin lapsivaikutusten näkökulmasta, arki toteutuisi nykyistä lapsi- ja perhemyönteisempänä ja lasten ja nuorten pahoinvointiakin voitaisiin ehkäistä tehokkaammin ennalta.
 
Peltokorpi muistutti myös, että PARAS-hankkeen onnistumisella on jatkossa eniten vaikutusta niiden tulevaisuuteen, joilla ei vielä edes ole päätösvaltaa yhteisiin asioihin. Julkisten palvelujen merkitys lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on kiistaton. Lapsiperheelle perus- ja esiopetuksen, päivähoidon, kirjaston, perusterveydenhuollon ja sosiaalityön sekä liikunta- ja lastenkulttuuripalvelujen fyysinen läheisyys ja helppo saavutettavuus on erittäin tärkeää.
 
Peltokorpi korosti, että palvelujen käyttäjien kannalta läheisyyttäkin tärkeämpää on kuitenkin se, että palvelu on laadukasta. Useissa kunnissa lapsille ja nuorille tarpeellisten lähipalvelujen säilyttäminen onkin haasteellista, jos lasten määrä vähenee edelleen voimakkaasti. Nyt on taas tarvetta esimerkiksi "kiertäville terveyssisarille" – omaa äitiysneuvolaa ei voida pitää yllä, jos kunnassa syntyy vain pari lasta vuodessa.
 
Lisätietoa:

Kansanedustaja Terhi Peltokorpi 050 5121 579