Helsingin Keskusta: Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut saatava kuntoon

28.05.2019

Helsingin Keskusta: Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut saatava kuntoon

Lapset ja nuoret eivät pääse Helsingissä sujuvasti ja riittävän nopeasti mielenterveyspalvelujen piiriin.
Asia ilmenee Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksesta.

– Keskustan mielestä kaupungin keskeisenä tavoitteena tulee olla lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Tässä tärkeässä roolissa on mielenterveydestä huolehtiminen, Helsingin Keskustanuorten puheenjohtaja Liina Tiusanen painottaa.

Havaitut puutteet on korjattava mahdollisimman pian. Kaupungilla ei ole varaa olla huolehtimatta lapsista ja nuorista, etenkin kun tiedetään, että puolet kaikista mielenterveyden häiriöistä alkaa ennen 14 ikävuotta.

Matalan kynnyksen palveluilla ja hoidon oikea-aikaisuudella voidaan ehkäistä ongelmien syveneminen. Kallista erikoissairaanhoitoa ei useinkaan tarvita, jos apua on saatavissa tarpeeksi varhaisessa vaiheessa. Investointi mielenterveyteen maksaa itsensä takaisin.

Kaupungin on selkiytettävä perustason lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluiden järjestäminen.
Nyt tällainen vastaava taho puuttuu sekä palvelut ja tiedonkulku ovat hajanaisia.

Kaikille kouluasteilla lapsille ja nuorille tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä ja moniammatillista tukea.  Helsingin Keskusta vaatii, että kouluissa lapsille ja nuorille osoitetaan tarvittavat mielenterveyspalvelut viiveettömästi. Kouluihin tulee palkata riittävä määrä oppilashuollon ammattilaisia, koulupsykologeja sekä psykiatrisia sairaanhoitajia.


Lisätiedot:
Liina Tiusanen,
Helsingin Keskustanuorten puheenjohtaja
Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja
puhelin 050 9179 653
sähköposti liina.tiusanen(at)gmail.com