Lapsiperheiden kotipalveluseteli: Terhi Peltokorven valtuustoaloite

21.06.2006

21.6.2006 kaupunginvaltuuston kokouksessa jätetty aloite

Helsingin kaupungin sosiaalitoimi järjestää lapsiperheille kotipalvelua. Kotipalvelua tarjoavat kaupungin perhekeskukset. Palvelun tarve on huomattavasti suurempi, kuin mihin työntekijäresurssit riittävät. Kaupunki ei kykenekään antamaan kotipalvelua kaikille sitä tarvitseville perheille, vaikka sosiaalihuoltolaki kaupunkia siihen velvoittaakin. Käytännössä kotipalvelua saavat nykyään vain lastensuojeluperheet. Monet muutkin perheet tarvitsisivat ajoittain apua arjesta selviytymiseen esimerkiksi vanhemman yllättävän sairastumisen, väsymisen tai lapsen syntymän tai sairastumisen vuoksi. Yhteisöllisyyden vähentymisestä, elämänpiirin pirstoutumisesta ja yksilöllisöitymisestä johtuen lapsiperheet ovat usein hyvin yksin yrittäessään selviytyä työn, perheen ja muun elämän vaatimuksista. Perheiltä puuttuu usein myös entisajan arjen tukiverkko sukulaistenkin asuessa mahdollisesti kaukana. Erityisen vaikeita tilanteita tulee usein vastaan mm. yksinhuoltaja-, monikko- ja monilapsisissa perheissä. Esimerkiksi monilapsisen perheen kotona lapsiaan hoitaneen äidin sairastuessa yllättäen ja joutuessa sairaalaan, lastenhoito on vaikeasti järjestettävissä.
 
Lapsiperheiden kotipalvelun tarve on suuri. Ei ole järkevää eikä taloudellisesti kannattavaa hoitaa kaikkia perheitä jo muutenkin kuormittuneen lastensuojelun piirissä. Espoon kaupunki on huomioinut asian ja perusti työryhmän, joka käsitteli asiaa ja tämän työryhmän tuloksena Espoon kaupunki on aloittanut palvelusetelikokeilun. Palveluseteli on tarkoitettu nimenomaan ehkäisevään lapsiperhetyöhön eikä lastensuojelun tarpeisiin. Espoossa palvelusetelin käyttö rajattiin neuvolaikäisten lasten perheiden tilapäiseen kotipalveluun. Palveluseteli voidaan myöntää nimenomaan yksinhuoltaja- ja monikkoperheille tai monisynnyttäjälle, äidin tai huoltajan tilapäistä sairastumista varten tai lapsen pitkäaikaissairauden/vammaisuuden kuormittavuuden takia avun tarpeessa olevalle. Palveluseteliä anotaan äitiys- ja lastenneuvolan kautta ja sitä voi saada korkeintaan 40 tuntia/3kk. Asiakas tekee yhdessä neuvolan työntekijän kanssa tarvearvion ja hoito- ja palvelusuunnitelman. Espoon kaupunki on kilpailuttanut palveluntuottajayrityksiä ja tehnyt kilpailutuksen perusteella muutaman kanssa palvelusopimuksen. Asiakas voi itse valita haluamansa palveluntuottajan ja tilata tältä suoraan palvelun ja käyttää maksamiseen palveluseteliä. Palvelusetelin arvo on 20 euroa/tunti. Jos palvelu maksaa enemmän, asiakas maksaa loppuosan hinnasta itse. Palveluseteli on saajalleen veroton etuus tuloverotuksessa.
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki ottaa kokeiluluonteisesti käyttöön lapsiperheiden kotipalvelussa palvelusetelin Espoon kaupungin toimintamallin mukaisena.
 
Terhi Peltokorpi