Keskustalta tukea puurakentamiseen kaupungeissa

15.12.2008

Keskustalta tukea puurakentamiseen kaupungeissa

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi viime kokouksessaan kaksi Laura Kolben pontta, jotka liittyivät Kruunuvuoren osayleiskaavan hyväksymiseen.

Kolbe edellyttää, että hyväksyessään Laajasalon Kruununvuorenrannan osayleiskaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että tutkikaan mahdollisuuksia uudenlaisen, kaupunkiasumiseen sopivan puurakentamisen kehittämiseen.

Lisäksi hän edellyttää, että tutkitaan mahdollisuutta muodostaa Laajasaloon
luonto- ja kulttuuripolkujen verkosto ja merkitä maastoon ja maisemaan asianmukaisia opastuskylttejä esim. yhteistyössä kaupunginmuseon ja ympäristökeskuksen kanssa.