Itämeren tulevaisuus kohtalonkysymys pääkaupungille

27.04.2007

Itämeren tulevaisuus kohtalonkysymys pääkaupungille


Helsinki on Itämeren helmi. Luontoarvojen lisäksi Itämerellä on suuri merkitys helsinkiläisten viihtymisen kannalta. Rannat, meri ja saaristo ovat myös merkittäviä kilpailuvaltteja Helsingille, joita tulisi kyetä markkinoimaan entistä paremmin.

Meidän meremme kaipaa nopeita toimia. Vastuuta kansainvälisestä merialueesta on helppo siirrellä, vaikka Suomi ei suurin syntinen olekaan. Meri on hätätilassa ja suuren muutoksen kourissa.

Myös hallitusohjelmassa näkyy aito huoli yhteisen meremme tulevaisuudesta. Tärkein keino Itämeren pelastamiseksi on lähialueyhteistyön parantaminen. Meren tulevaisuus voidaan turvata sopimalla yhteisistä säännöistä Itämeren valtioiden ja muiden toimijoiden välillä. Yksi yhteinen tavoite EU-maiden kesken tulee olla laivaliikenteen jätteentyhjennyksen sisällyttäminen satamamaksuun. Tässä mielessä Vuosaaren tuleva satama on edelläkävijä.

Tämän lisäksi tarvitaan kotimaisia toimia, joilla saadaan hajakuormitus kuriin. Asutuksen ja kalatalouden päästöjen vähentämistä on edelleen tehostettava. Maatalouden aiheuttamaa hajakuormitusta on saatu vähennyttyä merkittävissä määrin, mutta sitä on edelleen alennettava.

Helsingin Keskustan mukaan ohjelmaa täytyy nyt määrätietoisesti ryhtyä toteuttamaan, jotta myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan kaupunkikuvaan olennaisesti kuuluvasta merellisyydestä.Lisätiedot: puheenjohtaja Anna-Mari Vimpari, puhelin 040 722 70 28
varapuheenjohtaja Jukka Ihanus puhelin 050 463 99 29