Helsingin Keskusta: Hyvinvoivat perheet, hyvinvoiva pääkaupunki

30.10.2006

Hyvinvoivat perheet, hyvinvoiva pääkaupunki

Ikääntyvä pääkaupunki tarvitsee politiikkaa, joka rohkaisee helsinkiläisiä perheiden perustamiseen. Helsingin Keskustan mielestä pääkaupungissa tarvitaan vanhemmuutta tukevien palveluiden parantamista sekä vaihtoehtojen lisäämistä perheiden asumiseen ja lastenhoitoon.

Lasten ja nuorten hyvinvointierot ovat kasvaneet viime vuosina. Erityisesti pääkaupungissa on panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin kuten päivähoitoon, kouluterveydenhuoltoon, nuorisotyöhön sekä vanhempien tukemiseen.

Kaupunkisuunnittelussa on otettava nykyistä paremmin huomioon erilaisten perheiden tarpeet ja asumistoiveet. Lapsiperheiden ohella on huomioitava myös vanhukset ja yksineläjät. Esimerkiksi liikennejärjestelyjä on suunniteltava myös metrin korkeudelta. 
 
Helsingin Keskusta esittää lapsivaikutusten arviointia kaupungin päätöksentekoon.