Hiilikausi Historiaan

12.11.2008

Hiilikausi historiaan

- Keskustan Helsingin piirin syyskokous 11.11.2008

Helsingin Keskusta vaatii, että Helsinki ryhtyy välittömästi toimiin uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Helsingin kaupungin tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 20 %:iin energiatuotannosta. Tuohon tavoitteeseen ei päästä pelkästään tuulivoimaa lisäämällä. Hiukkaspäästöjen vähentämiseksi on nopeasti otettava käyttöön kaikki nykyteknologian mahdollistamat keinot.

Helsingin kaupungin tulisi ottaa energiatuotannossa mallia Tukholmasta, jossa uusiutuvan energian osuutta kaukolämmöstä on saatu nostettua merilämmön ja bioenergian käytön avulla. Helsinki on sijainniltaan verrattavissa Tukholmaan, joten meillä pitäisi samanlaiset mahdollisuudet kestävään lämmöntuotantoon. Helsingin Keskusta toivoo kaupungin hiilipuolueilta suunnanmuutosta suhtautumisessa bioenergian käytön lisäämiseen ja fossiilisten polttoaineiden käytön alasajoon. Hiilikausi on saatava historiaan.