Helsingin Keskusta: Helsinkiläisiä pitää kuunnella

15.11.2005

Kuntalaisten kuuleminen on nykyisin keskeinen osa kaupunkisuunnitteluprosessia.
Helsingissä alueiden täydennysrakentaminen on saanut liikkeelle laajat joukot ihmisiä. Virkamiesten suunnitelmat eivät ole tyydyttäneet alueiden asukkaita, jotka ovat nousseet puolustamaan erityisesti viher- ja ulkoilualueitaan, esimerkiksi Keskuspuistoa.

Asukkaiden kuulemiset on järjestetty lain kirjaimen mukaisesti, mutta ne eivät välttämättä täytä lain tavoitteita. Asukkaat ovat kokeneet, että heidän mielipiteillään ei ole ollut vaikutusta valmisteluun. Kun asiat ovat edenneet päätöksentekoon, kaupunkia hallitsevat suuret ryhmät vievät asiat päätökseen virkamiesten esitysten mukaisesti, vaikka heidän äänestäjiensä tahto on usein toinen.
 
Helsingin Keskustan mielestä kaupunkilaisten tulee voida elää monipuolisessa kaupunkiympäristössä, jossa kaupunkilaisilla on mahdollisuudet virkistäytyä
viher- ja ulkoilualueilla. Massiivisen betonirakentamisen aika on ohi.
 
Kaupunkilaisilla on paljon sellaista asiantuntemusta ja osaamista, joka voi olla avuksi kehitettäessä Helsinkiä. Vastuullinen lähidemokratia on otettava vakavasti huomioon päätöksenteossa. Jos näin ei tehdä, luodaan pohjaa valituskierteelle, mikä viivästyttää myös yhteiskunnallisesti tärkeiden hankkeiden etenemistä.