Helsingin Keskusta: Kokoomus ja SDP näyttäköön kykynsä

31.01.2011

Kokoomus ja SDP näyttäköön kykynsä kuntauudistuksiin 

Kokoomus ja SDP puhuvat kuntareformin puolesta koko Suomessa. Omalla valta-alueellaan ne eivät saa kuitenkaan uudistuksia aikaan. Paikalleen jämähtänyt kuntaliitoskeskustelu Helsingin ja Vantaan välillä on siitä osoituksena. Puolueilla olisi mahdollisuus toimia siten kuin ne haluavat muun Suomen kuntia opettaa, mutta oma piha on sotkussa.

Viimeaikainen keskustelu Helsingin ja Vantaan yhdistämisestä peittää alleen metropolialueen oikeat ongelmat ja pohdinnan niiden ratkaisuista. Vantaa-liitoksesta entisestään kasvava Helsinki vain lisäisi nykyisiä ongelmia siitä, että yhden kunnan asukasluku on suurempi kuin seudun muissa kunnissa yhteensä.

Helsingin seudun talous- ja työssäkäyntialue on jo kauan sitten kasvanut Espoon ja Vantaan rajojen taakse. Siksi vain kolmeen suurimpaan kaupunkiin liittyvät järjestelyt ovat jo myöhäisiä. Olisi perusteltua harkita laajempaa seutuhallintoa, joka ottaisi vastuulleen suuret, kaikkia metropolialueen asukkaita koskevia asioita, kuten esimerkiksi liikenteen ja erityissairaanhoidon. Pienemmät paikallishallinnon yksiköt voisivat päättää kaupunginosia koskevista asioista. Metropolialueiden hallinnon ei tule perustu yhteen mammuttikuntaan, joka alistaa ympäristönsä elinkelvottomaksi.

Vastuu seudun kehittymisestä on ollut valtapuolueilla Kokoomuksella ja SDP:llä. Mutta ne eivät näytä pystyvän viemään seudun kehitystä eteenpäin. Historia näyttää toistavan tässä itseään. Kehitys on ratkaistava kuntalain muutoksella tai metropolilailla, ja asian ratkaisee eduskunta.

Lisätiedot:
Antero Alku, puhelin 0400 446 841
Elina Das Bhowmik, puhelin  040 548 9056