Helsingin Keskustanuoret: Helsinki tarvitsee kaksikielisiä kouluja

19.01.2017

Helsingin Keskustanuoret: Helsinki tarvitsee kaksikielisiä kouluja

Helsingin Keskustanuoret haluavat Helsinkiin kaksikielisiä kouluja. Helsinki on 100 vuotiaan kaksikielisen Suomen pääkaupunki. Helsingissä ja Suomessa ei kuitenkaan ole kaksikielisiä kouluja, jossa osa opetuksesta annettaisiin suomen ja osa ruotsin kielellä. Vaikka Helsinki on menestystarina siitä, miten kaksi kieliryhmää pystyy toimimaan ja rikastuttamaan kaupunkia, niin ajattelua ei ole vielä ulotettu kaupungin opetusjärjestelyihin. Kaksikieliset koulut päivittäisivät Helsingin menestystarinaa siitä, miten kaksi kieliryhmää pystyvät toimimaan yhdessä yhteisen edun saavuttamiseksi.

Maakuntauudistuksen myötä yhä suurempi osa sosiaali- ja terveyspalveluista tulee siirtymään kunnista ja kaupungeista maakunnille, mutta vastuu varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämisestä säilyy.  Maan moottori - Helsinki kasvaa väkimäärältään räjähdysmäisesti. Helsingin palveluverkon on laajennuttava ja uudistuttava väestönkasvun myötä. Nykyaika myös vaati ja mahdollistaa uusia ratkaisuja vanhoin haasteisiin. Kaksikilinen koulu olisi paikka missä molemmat kansalliset kielet voisivat kohdata.

Lähtökohtana tulee olla, että koulussa kunnioitetaan kunkin oppilaan omaa kieli-identiteettiä. Mikäli Helsinkiin päätetään perustaa kaksikielisiä kouluja, on niiden toiminnan suunnittelussa huomioitava Suomessa ja muualla maailmassa kaksikielisistä kouluista saadut kokemukset. Ajatuspaja Magman selvityksessä vuodelta 2016 todetaan, että kansainvälisten tutkimusten valossa kaksikielistä koulua käyneiden oppilaiden koulumenestys ja kielitaito ovat keskimäärin huomattavan hyvät. Helsingin Sanomien teettämän kyselyn mukaan (v. 2011) 55 prosenttia helsinkiläisistä suhtautuvat ideaan myönteisesti.

Kaksikielinen koulu tarjoaisi mahdollisuuden suomenkielisille lapsille saavuttaa huomattavasti paremman ruotsin kielen taidon, kuin mitä ruotsin kielen opetus suomenkielisessä koulussa nykytilanteessa voi heille tarjota. Koulu mahdollistaisi suomenkielisille, ruotsinkielisille sekä kaksikielisestä kodista tuleville lapsille myös mahdollisuuden saavuttaa lähes täydellisen kaksikielisyyden, mistä olisi huomattavaa hyötyä jatko-opiskelussa ja työmarkkinoilla.